Sunday, May 19, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน“ผบ.เด่น”เด้ง “ผู้การชลบุรี”เข้ากรุศปก.ตร.

  “ผบ.เด่น”เด้ง “ผู้การชลบุรี”เข้ากรุศปก.ตร.

   

  ดึกวันที่14พ.ย.65 มีรายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่ง ที่543 /2565 เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ

  ด้วย ตำรวจภูธรภาค2 ได้รายงานเหตุกรณี พลตำรวจตรี กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน
  ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี มีเหตุเป็นที่สงสัยว่าประพฤติบกพร่องต่อหน้าที่และกระทำความผิดทางวินัยหรืออาญา

  หากปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิมอาจเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน หรืออาจยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้

  เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและให้การดำเนินการของตำรวจภูธรภาค 2
  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 และมาตรา 179แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563

  จึงให้ พลตำรวจตรี กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments