Saturday, May 18, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน“ผบ.เด่น”ให้4 แคนดิเดต”พิทักษ์1”เสนอผลงานวิสัยทัศน์ให้ สร.1ถ้าได้เป็น”ผบ.ตร.”

  “ผบ.เด่น”ให้4 แคนดิเดต”พิทักษ์1”เสนอผลงานวิสัยทัศน์ให้ สร.1ถ้าได้เป็น”ผบ.ตร.”


  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 30 ส.ค.66 มีรายงานว่าพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.ได้มีหนังคำสั่งลงวันที่ 29 ส.ค.เรื่อง การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ถึง พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.,พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร.,พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร.

  ด้วย ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อ 25 ส.ค. มีมติให้ถอนเรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.ออกจากระเบียบวาระการประชุมตามที่นายกรัฐมนตรีประธาน ก.ตร. เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้นายกรัฐมนตรีท่านใหม่ได้เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ข้าราชการตำรวจที่จะดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ต่อไป 

  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีในการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่จะดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.

  จึงให้ทั้ง 4 ท่าน ดำเนินการจัดทำผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสรุปสภาพปัญหาการปฏิบัติงานหรือสภาพปัญหาของ ตร. ในปัจจุบัน และแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวในอนาคตหากได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. โดยจัดทำเป็นเอกสารรวมจำนวนไม่เกิน 4 แผ่น ขนาด A4 แล้วส่งไปยัง ตร.ผ่าน สกพ.ภายในวันที่ 1 ก.ย.

  มีรายงานว่า เวลาต่อมาในช่วงบ่ายวันที่ 29 ส.ค.ผบ.ตร.  ยังได้มีคำสั่ง เรื่อง การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.,พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.,พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร.,พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร.

  1.ให้ยกเลิก ให้จัดทำผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีในการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่จะดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.

  2.เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีในการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. จึงให้ท่านดำเนินการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่เห็นว่ามีความสำคัญ และเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ ตร. โดยจัดทำเป็นเอกสารรวมจำนวนไม่เกิน 4 แผ่น (ขนาด A4) แล้วส่งไปยัง ตร.(ผ่าน สกพ.) ภายใน 1 ก.ย.66 เพื่อทราบและดำเนินการ “หนังสือคำสั่งที่ 2 ระบุ”

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments