ผู้การก้อง กองปราบ จัดทำหนังสือเสียง

468

วันที่ 11 พ.ย. ที่ บก.ป. พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป.กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 12 ธันวาคม นี้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ จะได้มีโอกาสเฝ้าชมการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย ถือเป็นประเพณีอันงดงามและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทยที่สืบทอดมายาวนานจนถึงปัจจุบัน 

พล.ต.ต.จิรภพ กล่าวต่อว่า แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า มีประชาชนไทยผู้พิการทางสายตากว่า 7 แสนคน ไม่สามารถชื่นชมราชประเพณีอันงดงามในครั้งนี้ได้

ด้วยเหตุนี้กองปราบ ได้จัดทำ โครงการจิตอาสา “หนังสือเสียง ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อคนพิการทางสายตา” ขึ้นมา

โดยได้จัดหาหนังสือเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแต่โบราณ ที่จัดทำโดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  โดยพระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  

เนื้อหาของหนังสือนอกจากจะแสดงขนบธรรมเนียมราชประเพณีในการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแต่โบราณแล้ว

ยังแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะ ในการเสด็จพระราชดำเนินมาบำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

กองปราบ ขอเป็นประกายแสงเล็กๆ ที่ได้มีส่วนช่วยให้ผู้พิการ ได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉลองและชื่นชมพระราชพิธี ในครั้งนี้ ไปพร้อมกับประชาชนชาวไทยทุกคน

สำหรับผู้พิการทางสายตาสามารถรับฟังได้ที่เว็บไซต์ www.tab2read.com และแอพพลิเคชั่น TAB2Read mobile