ผู้การชยุต ปทุมธานี เตือนลูกน้อง ระวัง ผิดระเบียบ ตร.

6085

 

ตำรวจงงไปทุกโรงพัก

เมื่อมีภาพว่อนโซเชี่ยล กรณีมีผู้อ้างตนเป็นที่ปรึกษา ผบช..1 ออกตรวจตามสภ.ต่างๆในสังกัด

ในภาพเป็นชายคนหนึ่ง นั่งเขียนข้อความในสมุดเหมือนลงบันทึกประจำวัน ขณะตรวจเยี่ยมสภ.หนองเสือ .ปทุมธานี จนมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่า

มีอำนาจ ในการตรวจโรงพักหรือระเบียบที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ถูกต้องสมควรหรือไม่

ล่าสุด มีการแชร์ข้อความของพล.ต.ชยุต มายาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ไปยัง ผกก.ทุก สภ.ใน ภ.จว.ปทุมธานี ข้อความว่า

กรณีท่ีสื่อโซเชียลเสนอข่าวว่า มีบุคคลอ้างตนเป็นท่ีปรึกษาผบช..1 ออกตรวจตาม สภ.ต่างๆและลงประจำวัน หรือลงสมุดตรวจราชการของ สภ.นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกันจึงขอแจ้งให้ทราบว่า

เป็นกรณีท่ี .จว. ปทุมธานียังไม่เคย ได้รับทราบการแต่งตั้งบุคคลในเรื่องดังกล่าวจากผู้บังคับบัญชา

และถึงแม้ว่าจะได้รับการแต่งตั้งจริงแต่ก็เป็นกรณีท่ีประชาชนโดยทั่วไป ท่ีไม่ใช่ข้าราชการตำรวจและไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ

จะไปออกตรวจ สภ.และลงบันทึกในสมุดตรวจราชการของหน่วยงานนั้นๆได้แต่อย่างใด อันเป็นการปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ คำสั่งต่างๆของ ตร.

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด .0 ปทุม 1

สำหรับผม การกระทำของที่ปรึกษาผบช.ภ.1คนนี้ …..ฝุดๆครับ