ผู้การชลบุรี ประชุมผู้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองพัทยา

ผู้การชลบุรี ขานรับ นโยบายนายกรัฐมนตรี ประชุมสถานบันเทิงเมืองพัทยา สร้างความเข้าใจการให้บริการ และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกรอบเวลาที่กำหนด เน้นย้ำ ยาเสพติด อาวุธ และเยาวชนอายุตำ่กว่า 20 ปี ห้ามมีในสถานบริการเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ กิจจาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบาย และกำชับการปฏิบัติที่เกี่ยวกับสถานบริการเมืองพัทยา

พร้อมด้วย พ.ต.อ.กุลชาต กุลชัย ผกก.สภ.เมืองพัทยา พ.ต.ต.กองพล เดชะคำภู สวป.สภ.เมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางละมุง โดยมีผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เข้าร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติ อย่างพร้อมเพรียง

พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ กล่าวว่า หลังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) อนุญาตให้เปิดบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่คล้ายกันได้ไม่เกิน 24.00 น.ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวัง 14 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา

เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิต  ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติ โดยสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการจะต้องดำเนินการตามมาตรการ COVID-Free Setting ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด

จากกรณีที่มีการเปิดบริการสถานบันเทิงที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด  มีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งยังสร้างความกังวลให้กับประชาชน นายกรัฐมนตรี  ได้กำชับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครองและท้องถิ่นเพิ่มความเข้มงวด ตรวจตราสถานบันเทิงที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

ในวันนี้  ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และสภ.เมืองพัทยา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ประชุมสร้างความเข้าให้กับผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อสร้างความเข้าใจการให้บริการให้เป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด

ทั้งการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ ศบค.กำหนด ให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้บังคับใช้กฎหมาย และผู้ปฏิบัติตาม ซึ่งหากผู้ประกอบการให้บริการอยู่ในกรอบกฎหมาย เมื่อทุกอย่างดีขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อไม่เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น ทางภาครัฐก็จะมีมาตรการผ่อนคลายให้ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำในเรื่องการประกอบกิจการ ไม่ให้มีการร้องเรียนจากประชาชน ทั้งเรื่องของการใช้เสียงที่เกินกำหนด การเปิดเกินเวลา การมียาเสพติด และอาวุธต่างๆ ในสถานบันเทิง การปล่อยปละละเลยให้เยาวชนอายุต่ำว่า 20 ปี มาใช้บริการ รวมทั้งเรื่องการทะเลาะวิวาทระหว่างนักท่องเที่ยวกันเอง หรือกับการ์ดสถานบันเทิง

สิ่งเหล่านี้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงจะต้องช่วยเป็นหูเป็นตา ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

สุดท้ายนี้ ได้ให้ความรู้กับผู้ประกอบการสถานบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องของกัญชา เพื่อให้มีการนำมาใช้อย่างถูกต้องถูกกฎหมาย แม้จะมีการประกาศว่า เป็นพืชสมุนไพร ไม่ใช่ยาเสพติด แต่ก็มีกฎหมายในการควบคุมการใช้อยู่

ผู้ประกอบการควรศึกษาก่อนนำมาใช้ ทั้งนี้ หากพบสถานประกอบการใด มีการฝ่าฝืนข้อกำหนดในการให้บริการ เบื้องต้น ก็จะมีการว่ากล่าวตักเตือนก่อน แต่หากยังพบว่ามีการฝ่าฝืนซ้ำจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป