”ผู้การตุ้ม”ประชุมคณะกรรมการบริหาร สป.ตท.ครั้งที่1

บิ๊กตุ้ม ประชุมขับเคลื่อนงานบริหาร สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร จ่อแต่งตั้ง ผว.จว.สป.ตท.เป็นครั้งแรก

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ม.ค.65 ที่ห้องประชุมภาณุพันธุวงศ์ อาคารภาณุรังสีไปรษณียาคาร (หลักสี่) พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ ผบก.ปคม.ในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยปีบริหาร 63-64 ครั้งที่ 1/2565

พร้อมด้วย อุปนายก ทั้ง 4 ท่าน ของสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร คณะที่ปรึกษา ตัวแทนกรรมการตอนชั้นปีที่ 1 และ ตัวแทนกรรมการตอนชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมประชุมหารือกันอย่างพร้อมเพรียงตามข้อกำหนดและมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ Covid-19 ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ในที่ประชุมวาระแรกนี้มีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบคือ

1.แนะนำคณะกรรมการบริหาร คณะที่ปรึกษา และตัวแทนกรรมการตอนทุกชั้นปี

2.แจ้งปฏิทินกิจกรรมของนักเรียนเตรียมทหารในห้วงเดือน ม.ค.-มี.ค.65

3.แผนการดำเนินงานของสมาคมฯ ในสมัยปีบริหาร 63-64

และ 4.เรื่องสถานภาพทางการเงินของสมาคมฯ

 

สำหรับข้อสงสัยเร่งด่วนในที่ประชุมวันนี้นั้น คือ เรื่องปฏิทินกิจกรรมสำคัญของนักเรียนเตรียมทหาร ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน มี.ค.นี้ คือ การส่งตัวขึ้นเหล่า ทางตัวแทนผู้ปกครองให้ความสนใจ สงสัยว่า จะสามารถเดินทางไปร่วมส่งบุตรหลานได้หรือไม่

ทางคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวแจ้งว่าต้องรอพิจารณาจากคำสั่งของทางจังหวัดนครนายก  มีประกาศทุกเดือนเรื่องมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ Covid-19 เป็นสำคัญ จึงจะสามารถแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ผู้ปกครองทราบต่อไป

ส่วนไฮไลท์เรื่องแผนการดำเนินงานของสมาคมฯ ในสมัยปีบริหาร 63-64 นั้น จะริเริ่มการจัดตั้งผู้ว่าฯ สมาคมฯ จังหวัด (ผว.จว.สป.ตท.) ทั่วประเทศขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหาร แต่ละจังหวัดได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของทางสมาคมฯ มากยิ่งขึ้น

โดยการดำเนินงานนั้น ผว.จว.สป.ตท.จะปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของสมาคมฯ มีการกำกับดูแลของอุปนายก ทั้ง 4 ท่าน ที่นายกสมาคมได้มอบหมาย  ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจแนวทางและรายชื่อผู้ปกครองทั่วประเทศ ดำเนินแผนงานรุดหน้าไปกว่า 80% แล้ว

อีกเรื่องคือ การใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์และมีคุณภาพสูงสุดตามความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน โดยจะก่อตั้ง “เตรียมทหาร มาร์เก็ตเพลส” ขึ้น ด้วยการใช้ facebook group

เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำคัญ การติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของทุกคนในองค์กร คล้ายกับ “ku จะฝากร้าน” และ “จุฬาฯ มาร์เก็ตเพลส” เพื่อเป็นการเปิดบ้าน รองรับคำจำกัดความของ คำว่า สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร คือองค์กรที่เป็นศูนย์กลาง ของผู้ปกครอง และของโรงเรียนเตรียมทหารอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วยผบ.ตร.ในฐานะอุปนายก คนที่1ได้ร่วมแนะนำและถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานให้กับทางสมาคมฯด้วย

สำหรับพล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร คนที่19 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 29  

ถือเป็นข้าราชการตำรวจคนแรกได้ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร ด้วย