ผู้การตุ้ม นายก ส.ผู้ปกครองและครู รร.เตรียมทหาร

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ธันวาคม 64 ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

การประชุมครั้งนี้ พลโท ภัทรพล ภัทรพัลลก นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร สมัยปีบริหาร 62-63 ได้ส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร สมัยปีบริหาร 63-64 ให้กับพล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ ด้วย

สำหรับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหารก่อตั้งมาแล้วกว่า 29 ปี มีผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ มาแล้ว 18 ท่าน ประกอบด้วย
1.พลโท มนตรี ทิพวาที 2535-2536
2.พลโท นิพัฒน์ บุณยรัตนพันธุ์ 2536-3537
3.พลตรี จำลอง บุญกระพือ 2538-2539
4.พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ 2539-2540
5.พลโท ณรงค์ จารุเศรณี 2540-2542

6.พลโท วินัย ภัททิยกุล 2542-2543
7.พลอากาศโทไพบูลย์ จันทร์หอม 2543-2544
8.พลโท ชาญวิช ศรีธรรมาวุฒี 2544-2546
9.พลเรือตรี ศิริชัย ขนิษฐกุล 2546-2547
10.พลอากาศโท สมควร พิมพ์ภาค 2547-2548
11.พลโท วรวัฒน์ อินทรทัต 2549-2551

12.พลอากาศโท ประจิน จั่นตอง 2551-2552
13.พลโท องอาจ รัตนวิชัย 2552-2554
14.พลตรี ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ 2554-2555 และ2557-2560
15.พลโทชิงชัย สังวรนิตย์ 2555-2557
16.พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ 2560-2561
17.พลเอก ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ 2562-2563
18.พลโท ภัทรพล ภัทรพัลลภ 2564-ปัจจุบัน

สำหรับพล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร คนที่19 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 29  

ถือว่าเป็นข้าราชการตำรวจคนแรกได้ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร ด้วย