ผู้การตุ้ม ปคม.สอนนักเรียนป้องกันตัวจากคนร้าย

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 9 มิ.ย.65 พล ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผบ.ตร. ในฐานะผอ.ศพดส.ตร. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. สั่งการให้ พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ ผบก.ปคม.

นำข้าราชการตำรวจในสังกัดบก.ปคม. ตำรวจ191 และสน.พหลโยธิน ลงพื้นที่รร.หอวัง ประชาสัมพันธ์โครงการ ตำรวจ ปคม.เตือนภัยฉุกเฉิน SOS พร้อมสาธิตวิธีการป้องกันภัยจากเหตุคนร้าย

พล.ต.ต.วิวัฒน์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน มี เด็ก สตรี ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมถูกล่อลวงไปล่วงละเมิดทางเพศเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ และจิตใจ เนื่องจากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ดังเช่นกรณีเด็กหญิงวัย 16 ปีที่ตกเป็นเหยื่อคนร้ายตามที่ปรากฏตามข่าว

ประกอบกับปัจจุบันโทรศัพท์มือถือได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ดังนั้นจึงได้ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือในการแจ้งภัยฉุกเฉิน

ศพดส.ตร และ บช.ก.  เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาจึงได้จัดโครงการนี้ ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยใกล้ตัว และเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนรู้จักวิธีการป้องกันเมื่อประสบเหตุ

กิจกรรมดังกล่าวมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน การสอนให้เยาวชนใช้เทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือให้เกิดประโยชน์ ในโหมดสัญญาณ SOS  เป็นคำส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือคับขัน ใช้ในการขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

อีกทั้งสาธิตวิธีการเอาตัวรอดจากคนร้าย ซึ่งได้ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักการป้องกันตัวอย่างถูกวิธี

นอกจากนี้ยังสอนให้เยาวชนรู้จักทำสัญญาณมือ ขอความช่วยเหลือสากล เมื่อตกอยู่ในอันตราย ด้วยวิธียกมือข้างหนึ่งขึ้นเพื่อแสดงนิ้วทั้งหมดของคุณ ราวกับว่าคุณกำลังแสดงเลข 5 จากนั้นนำนิ้วโป้งแตะฝ่ามือ คล้ายกับชูนิ้วเลข 4 และจากนั้นพับอีก 4 นิ้วที่เหลือทับนิ้วโป้งและค้างเอาไว้

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการนำร่องที่โรงเรียนหอวังเป็นที่แรกและจะขยายไปยังสถานศึกษาอื่นๆทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับเยาวชน มีทักษะในการป้องกันตนเองและการขอความช่วยเหลือในยามคับขัน ต่อไป