ผู้การเสือ กองเรือตำรวจ จับ พ.ต.อ.ฝึกดำน้ำ

 
มื่อวันที่22ก.ค.ที่ผ่านมา กองบังคับการตำรวจน้ำ โดยผู้การเสือ-พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา ผบก.รน.ได้เปิดอบรมการฝึกอบรมดำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2562
มี พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบช.ก. เป็น ประธานในการเปิดฝึกอบรม  เมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมาในมอตโต
“ผู้นำต้องทำได้ ฝึกดำน้ำกู้ภัยพิบัติ”
ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจน้ำ เป็นไปตามเป้าหมายและภารกิจที่กำหนด  ยกระดับมาตรฐานในการถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย

และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ทางทะเลให้ทันต่อเหตุการณ์

 

รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลสมตามความมุ่งหมายของทางราชการ  

กำหนดห้วงเวลาฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่22-26 ก.ค.62 รวม 5 วัน แบ่งระยะเวลาการฝึกอบรมเป็น ภาคในที่ตั้ง และภาคทะเล

สำหรับภาคที่ตั้ง ฝึกอบรมในเขตพื้นที่ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 22 – 23 ก.ค.62 รวม 2 วัน
ภาคทะเล ทำการฝึกในเขตพื้นที่ สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่24-26ก.ค.62 รวม 3 วัน

สำหรับผู้เข้ารับการฝึก เป็นผู้บังคับบัญชา ในสังกัด บก.รน.ทั้งสิ้น ได้แก่

1. พ.ต.อ.โชคชัย  นนท์ปฏิมากุล รอง ผบก.รน.
2. พ.ต.อ.จีระเศรษฐ์  ดาวเงินตระกูล รอง ผบก.รน.
3. พ.ต.อ.วิชชุโชติ  ขวัญใจธัญญา รอง ผบก.รน.
4. พ.ต.อ.สมศักย์  บุญประเสริฐนนท์ รอง ผบก.รน.
5. พ.ต.อ.เอกพงษ์  กองนาค   ผกก.ฝอ. บก.รน.
   
6. พ.ต.อ.ฤทธี  เผ่าพันธุ์   ผกก.1 บก.รน.
7. พ.ต.อ.ภัทราวุธ  จารุจารีต  ผกก.3 บก.รน.
8. ว่าที่ พ.ต.อ.ทรงพล สุขกลึงมี   ผกก.4 บก.รน.
9. ว่าที่ พ.ต.อ.นิคม  เทียนห้าว  ผกก.5 บก.รน.
10. พ.ต.อ.วัลลพ  พวงผกา   ผกก.6 บก.รน.
    
11. พ.ต.อ.ศราวุฒิ  ลิจฉวีราช  ผกก.7 บก.รน.
12. พ.ต.อ.ขวัญชาติ  วงศ์ขจรไพบูลณ์  ผกก.8 บก.รน.
 13. พ.ต.อ.จตุรวิทย์  คชน่วม   ผกก.9 บก.รน.
14. ว่าที่ พ.ต.อ.ธีรพัฒน์ ธารีไทย   ผกก.10 บก.รน.
15. พ.ต.อ.นิรันดร์  ปิตะกาศ  ผกก.11 บก.รน.
16. พ.ต.อ.สมเกียรติ ตันติกนกพร  ผกก.12 บก.รน.

สำหรับครูฝึก/วิทยากร เป็นข้าราชการในสังกัด กองบังคับการตำรวจน้ำ

พ.ต.ต.จักรกฤษณ์ วงศ์สวัส สว.กก.2  บก.รน. เป็นหัวหน้าครูฝึก/วิทยากร  ด.ต.สายชล นุ่มทองคำ ผบ.หมู่ กก.2 บก.รน. เป็น รอง หัวหน้าครูฝึก/วิทยากร
 
ด.ต.ชาคริต ชะเอมน้อย ผบ.หมู่ กก.2 บก.รน. ด.ต.อนุวัฒน์  บุญศรี ผบ.หมู่ กก.2 บก.รน. ด.ต.นิรุทธ์ ชวนโพธิ์  ผบ.หมู่ กก.2 บก.รน. ด.ต.ฤทัย ใจชอบดี ผบ.หมู่ กก2  บก.รน.

ด.ต.บุญนำ โพธิเสน ผบ.หมู่ กก.2 บก.รน. ส.ต.ต.สักทอง ยศปัญญา   ผบ.หมู่ กก.2 บก.รน. เป็น ครูฝึก/วิทยากร

หลักสูตรการฝึกอบรม  ประกอบด้วย

1. หมวดวิชาเฉพาะทาง ตารางลดความกดอากาศ ฟิสิกส์ใต้น้ำ/สรีระวิทยา

2. หมวดวิชาปฏิบัติการพิเศษ การใช้สัญญาณใต้น้ำ แนะนำอุปกรณ์ดำน้ำ การลอยตัวในน้ำ การดำน้ำ/ถอดประกอบอุปกรณ์

ผลของการฝึก ผู้การเสือตั้งเป้า จะทำให้ผู้บังคับบัญชา ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ได้เพิ่มขีดความสามารถ ความเข้าใจ และศักยภาพ ของการทำหน้าที่ทางน้ำ เช่น เข้าใจและปฏิบัติ ภารกิจทางน้ำ และในการดำน้ำ ได้เป็นอย่างดี

หลังเสร็จสิ้นการฝึกในวันที่ 26 ก.ค. พ.ต.อ.ธีรพัฒน์ ธารีไทย   ผกก.10 บก.รน.เผยถึงการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ว่า

หลักๆคือให้ผู้บังคับบัญชารับรู้ข้อจำกัดและการสั่งการลูกน้องเวลาไปดำน้ำปฏิบัติภารกิจต่างๆ

โดยกก.2บก.รน.เป็นกองกำกับนักประดาน้ำจะส่งมนุษย์กบไปประจำตามสถานีต่างๆเพื่อปฏิบัติหน้าที่

โครงการนี้จึงอยากให้ผกก.หรือผู้บังคับบัญชาเข้าใจถึงการปฏิบัติการใต้น้ำเบื้องต้น มีข้อจำกัดอะไรบ้าง น้ำขุ่นน้ำเชี่ยวสัญญาณมือ เข้าใจในมิติสั่งการใต้น้ำ หากต้องลงไปปฎิบัติร่วมในน้ำ

ครับ…เป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก ผู้นำต้องทำได้ ไม่ใช่แค่สั่งๆๆๆและก็สั่ง !!!

กากีกลาย26/7/62