ผู้การแพะเพิ่มขวัญกำลังใจลูกน้อง

วันที่21 มิ.ย.65 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกระจกชั้น 1 อาคารที่ทำการ บก.น.4 พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.น.4 และ รอง ผบก.น.4 ร่วมกันมอบถุงยังชีพ และเครื่องดื่ม M-150 ให้เป็นสวัสดิการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในสังกัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่