”ผู้กำกับนักพัฒนา”

2010

ฉายา”ผู้กำกับนักพัฒนา”
ปรับใช้เทคโนโลยีทำงาน
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด ผกก.สภ.หางน้ำสาคร จ.ชัยนาท ได้ชื่อว่าเป็นผู้กำกับนักพัฒนา

มีผลงานโดดเด่นตั้งแต่เป็นผู้กำกับการอยู่ที่ สภ.สวนพริกไทย จ.ปทุมธานี จัดทำโครงการนำเทคโนโลยีการสื่อสารโทรศัพท์มาปรับใช้ทำงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

นำระบบติดตามตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ(Smart Patrol) เป็น software ติดตั้งใน Smart phone ใช้ A-GPS ติดตามตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจให้ไปตรวจตู้แดง ธนาคาร ร้านทอง หรือบริเวณใดเวลาหนึ่งได้

สามารถเคลื่อนย้ายจุดเสี่ยงได้ตลอดเวลา พัฒนาติดกล้องวงจรปิด ตามจุดต่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวศาลเจ้า

มีศูนย์รวมอยู่ที่โรงพักมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูอยู่ตลอดเวลา ทำให้รู้เหตุการณ์ไวในเวลาเกิดเหตุ ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆร่วมกันพัฒนาพื้นที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม

เมื่อมารับหน้าที่ที่สภ.หางน้ำสาคร ใช้เวลาศึกษาเรียนรู้พื้นที่ พูดคุยกับฝ่ายต่างๆและชาวบ้านไม่นาน ได้จัดโครงการต่างๆมากมาย ที่เหมาะสมกับพื้นที่และวิถีของชาวบ้าน ทั้งนำเทคโนโลยีมาประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ

คิดค้นพัฒนา ตาเทพ ขึ้นมาเรียกว่า smart eye ตาเทพ 1 ชุดประกอบไปด้วย กล่องCPUควบคุมหลัก และกล้องอัจฉริยะ 4 ตัว เพื่อตรวจจับได้รอบทิศทาง พร้อมด้วย UPS สำรองไฟ

ตาเทพ ตัวนี้สามารถเคลื่อนที่ได้หรือย้ายไปประจำตำแหน่งในที่ต่างๆ ได้ตามต้องการสะดวกสบายในการใช้งาน และยังสามารถพับเก็บได้

ตาเทพนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำขึ้นเนื่องจากว่ามีการเก็บข้อมูลทุกอย่าง ไว้ใน ฮาร์ดดิส ประมวลผลในกล่องซีพียู หากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นสามารถนำกลับออกมาเป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดี

จากหลากหลายผลงานได้ทำไว้ นับว่านี่เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยม ลดต้นทุนลดค่าใช้จ่าย

นับว่าเป็นความโชคดี ชาว ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ ที่ได้ผู้กำกับนักพัฒนาฝีมือดีและชาญฉลาดในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับยุค 4.0 นี้

การพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่ผ่านมา พ.ต.อ.ธีระชัย ถือฤกษ์ตรงกับวันตำรวจ เชิญพล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จ.ชัยนาท

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ชุมชนบำบัด คืนคนดีแก่สังคม และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สภ.หางน้ำสาคร”ที่สถานีตำรวจภูธรหางน้ำสาคร(หลังเก่า) หมู่4ถนนหางน้ำสาคร-อู่ตะเภา ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

ให้เป็นไปตามนโยบาย พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้เสพที่สั่งการให้สถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินการสนองนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม

พ.ต.อ.ธีระชัย และ นายเสา พุทธโกสัย ประธาน กต.ตร.สภ.หางน้ำสาคร พร้อมคณะ กต.ตร.สภ.หางน้ำสาคร ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด

พบว่า สภ.หางน้ำสาคร เฉพาะกลุ่มผู้เสพในปี 2562 (1 ม.ค. – 30 ก.ย. 62) สภ.หางน้ำสาคร มีผลการจับกุมได้ 82 ราย

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 จับกุมได้จำนวน 36 ราย เพิ่มขึ้น 46 ราย คิดเป็น 121.8%

เปรียบเทียบกับปี 2561 จับกุมจำนวน 56 ราย เพิ่มขึ้น 26 ราย คิดเป็น 46% สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

และพิจารณาแล้วเห็นว่าในพื้นที่ สภ.หางน้ำสาคร มีวิสาหกิจชุมชนหลากหลาย จึงมีแนวคิดการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้วิธีชุมชนบำบัดขึ้น

โดยมีกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกลไกในพื้นที่สถานีตำรวจหลังเก่า ในการดึงผู้เสพออกจากสภาพแวดล้อม กลุ่มเพื่อน ที่ล่อแหลม ในการเข้าไปพัวพันยาเสพติดอีก

พร้อมจัดกิจกรรมโดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง บูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไป

ขณะที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สภ.หางน้ำสาคร มีสถานีในการฝึกอาชีพโดยมีสถานี ดังนี้

1.สถานีโรงเป็ดไข่ เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงเป็ดไข่

2.สถานีเลี้ยงปลาดุก เป็นสถานที่เลี้ยงปลาดุกในวงบ่อซีเมนต์

3.สถานีเลี้ยงกบ เป็นการเลี้ยงกบในพื้นที่ปิด

4.สถานีเพาะเห็ด เป็นการเพาะเห็ดในวงบ่อซีเมนต์ ใช้ทุนไม่มาก

5.สถานีแปลงเกษตร เป็นสถานีปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักบุ้ง , มะเขือ , ถั่วฝักยาว ฯลฯ

การดำเนินการจะมีชาวบ้านที่มีความชำนาญในแต่ละอาชีพมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ และทำหน้าที่ต้องดูแลสัตว์เลี้ยง และพืชผักสวนครัว

เช่น การให้อาหารสำหรับสัตว์ เพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพและคุ้มค่า การใส่ปุ๋ยบำรุงดินเพื่อให้ผลผลิดอกออกผลตามที่ต้องการ อันเป็นการเพิ่มทักษะอาชีพแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นอาชีพในอนาคต

อีกทั้งจะมีการปรับทัศนคติ บุคลิกภาพ ในการเป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมต่อไป
อีกทั้ง ศูนย์เรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่เป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

โดยนำผลผลิตจากศูนย์เรียนรู้มาปรุงเป็นอาหาร และจำหน่ายให้กับชุมชนในราคาถูกกว่าท้องตลาด จัดทำโครงการอาหารกลางวัน

พาลูกน้องศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด ที่บริษัททีซีทีกรุ๊ป ย่านถนนพัฒนาการ กทม.แจกเสื้อแจ็กเก็ต(โปลิส สภ.หางน้ำสาคร)ให้ลูกน้องเพื่อต้องการให้ภาพร่วมการทำงานเป็นทีม

นอกจากนี้ปรับภูมิทัศน์บริเวณ สภ.หางน้ำสาคร ให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม ในอนาคตจะมีโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า ที่ไม่ได้ใช้งานบริเวณรอบๆ สภ.หางน้ำสาคร ให้เป็นพื้นที่สีเขียว และเป็นที่พักผ่อนสำหรับ ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา

โครงการนี้ได้ขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หางน้ำสาคร ร่วมกันนำพันธุ์ไม้สวยงามต่างๆ มาปลูก และสามารถวางจำหน่ายได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีรายได้เสริมนำไปใช้จ่ายในครอบครัวอีกด้วย เสือออนไลน์14/11/62