ผู้ช่วยสมพงษ์ ตรวจเยี่ยมตำรวจโรงพัก-ตชด.ยะลา

 

วันที่ 16 ส.ค.65 เวลา 09.00-15.00น.

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กม 3) รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ รวมทั้งสั่งการและปฏิบัติราชการแทนในงานกฎหมายและคดี ของ ภ.9  เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสอบสวนและเป็นตัวแทน ผบ.ตร.มอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.ยะรม และ สภ.เบตง จ.ยะลา

พบ พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผบก.ภ.จว.ยะลา พร้อมด้วย พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณ์กุล ผกก.สภ.เบตง พ.ต.ท.ต่อพันธ์ ปุสันเทียะ สวญ.สภ.ยะรม พ.ต.ท.อรรถพล จินดาคม ผบ.ร้อย ตชด.445 และ ข้าราชการตำรวจ สภ.เบตง สภ.ยะรม และ กองร้อยตชด.445

พร้อมได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการทำสำนวนสอบสวนคดีอาญา กำชับให้ตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักยุทธวิธี และกระทำการด้วยความไม่ประมาท และได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ ตร. ตามที่ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง รอง ผบ.ตร.(กม) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เบตง สภ.ยะรม ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเบตง ตำรวจท่องเที่ยว และ กองร้อย ตชด.ที่ 445

ทั้งนี้ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3(TME 3) ไปจัดกิจกรรม CSR บริจาคเงินเพื่อซ่อมบำรุงเสาธงชาติที่สูงที่สุดในประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่หน้ากองร้อย ตชด.445

ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำของกองร้อย ตชด.445 เพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ กองร้อย ตชด.445 ตลอดจนได้นำสิ่งของอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษามอบให้เด็กนักเรียน รร.ตชด.ในสังกัด กองร้อย ตชด.445 อีกด้วย