Thursday, July 18, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน“ผู้ช่วยอัคราเดช”ตรวจเยี่ยมลูกน้องในจ.เชียงใหม่

  “ผู้ช่วยอัคราเดช”ตรวจเยี่ยมลูกน้องในจ.เชียงใหม่

  วันที่ 20 มิ.ย.67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี  ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 4)(สส 2) ,พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.6 พ.ต.อ.ศราวุธ สวัสดิชัย  รอง ผบก.ภ.จว.อปทุมธานี /หน.สง.ฯ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่

  มี พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 ,พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว. เชียงใหม่ , พล.ต.ต.วิสุทธิ์ พุ่มจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. ,พ.ต.อ.ชายชาญ เพ็ญไชยา ผกก.สภ.เวียงแหง , พ.ต.อ.สัมพันธ์ ศิริมา ผกก.สภ.สันทราย พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เวียงแหง ให้การต้อนรับ

  รับฟังบรรยายสรุป รับทราบสภาพปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในพื้นที่ และได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เวียงแหง จากนั้นได้มอบเงินและเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.เวียงแหง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

  ต่อมา เวลา 11.30 น. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจสังกัด กองร้อย ตชด.335  มี พล.ต.ต.วรพัฒน์ บุญมา ผบก.ตชด.ภาค.3 , พ.ต.ต.วุฒิพงศ์ สุภาวรรณ์ ผบ.ร้อย ตชด.335 และข้าราชการตำรวจกองร้อย ตชด.335 ให้การต้อนรับ

  ได้ตรวจเยี่ยมกำลังพลและสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ และกำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทันท่วงที พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้เพียงพอและเหมาะสมตามที่กำลังพลจะได้รับ จากนั้นได้มอบเงินและสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่ข้าราชการตำรวจ กองร้อย ตชด.335 ในในการปฏิบัติหน้าที่

  จากนั้น เวลา 13.30 น.  เดินทางตรวจเยี่ยมด่านตรวจแก่งปันเต๊า อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.เสกสรรค์ ขันคำนันต๊ะ ผกก.สภ.เชียงดาว ,พ.ต.ท.นิกร สุจริตธรรม รอง ผกก.ป.สภ.เชียงดาว ,พ.ต.ต.สมบัติ สุยะวา สวป.สภ.เชียงดาว หัวหน้าด่านแก่งปันเต๊า ,
  ร.ท.จิรวัฒน์ ทองเงิน ผบ.บก.คปส.1 และนายพัฒนา กำมะโน ปลัดอำเภอเชียงดาว ให้การต้อนรับ

  ได้แนะนำและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตามหลักยุทธวิธีตำรวจและให้เข้มงวดการตรวจค้นรถยนต์กระบะบรรทุกสินค้าเพื่อสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร , การสกัดกั้นกระบวนการขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และกำชับให้เจ้าหน้าที่มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในรูปแบบต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด่านตรวจ จากนั้นมอบเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

  และเวลา 15.00 น. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.เชียงใหม่  มี พ.ต.อ.ไพศาล นันตา รอง ผบก.ภ.จวเชียงใหม่ ,พ.ต.อ.ชินเดช ดีแท้ รอง ผบก.ปฏิบัติราชการ ภ.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.ฐานันดร วิทยาวุฑฒิกุล นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เชียงใหม่ และข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

  จากนั้นได้เดินตรวจเยี่ยมสถานที่ทำงานและสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานทะเบียนประวัติอาชญากร , กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และกลุ่มงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดเพื่อทราบถึงปัญหา ข้อขัดข้อง จัดทำรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบเงินแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.เชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments