Saturday, July 20, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน“ผู้ช่วยอ้อ”ติวเข้มภาค5กำชับนโยบายนายกรัฐมนตรี11ข้อ

  “ผู้ช่วยอ้อ”ติวเข้มภาค5กำชับนโยบายนายกรัฐมนตรี11ข้อ

  วันที่ 19 มิ.ย.67เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระพุทธประทานยศบารมี ชั้น 2 อาคาร ภ.5

  พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 4)(สส 2) ,พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.6 พ.ต.อ.ศราวุธ สวัสดิชัย รอง ผบก.ภ.จว. ปทุมธานี /หน.สง.ฯ  และคณะ  เดินทางเป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.5

  มี พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ รอง ผบช.ภ.5 รรท.ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี
  รอง ผบช.ภ.5พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์  รอง ผบช. ประจำ สง.ผบ.ตร. ช่วยราชการ ภ.5
  พร้อมด้วย ผบก. ,รอง ผบก.ในสังกัด ภ.5 , ผบก.ตชด.ภ.3 ,ผบก.ตม.4 ,ผบก.สพฐ.5 ,ผบก.ทท.2 ,ผกก.3.ส.1 และ ผกก.สภ. ,ผกก.สส. ,ผกก.ฝอ. และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.5เข้าร่วมประชุม และ มี ผกก., สวญ, สว.(หน.สภ.) ในสังกัด ภ.5 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ตั้งหน่วย

  การประชุมมอบนโยบายครั้งนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุป รับทราบสภาพปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในพื้นที่ และได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.5 และหน่วยสนับสนุนในพื้นที่ ภ.5 โดยกำชับหน่วยเพื่อทราบ และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายนายกรัฐมนตรี 11 ข้อ

  โดยเฉพาะมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม , มาตรการการป้องกันปราบปรามยาเสพติด , มาตรการด้านสถานบริการ อบายมุข บ่อนการพนัน , มาตรการป้องกันปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง และผู้ร้ายสำคัญ เน้นย้ำเรื่องหนี้นอกระบบที่จะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน การลักลอบค้าของผิดกฎหมาย

  โดยให้ยึดถือปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทันท่วงที และให้มีการจัดสวัสดิการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments