พระยาเสือ ว.4 สน.โคกคราม

 

มุ่งมั่นพัฒนา
ทุกฝ่ายร่วมใจ
เข้ายุคไทยแลนด์4.0

พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผกก.สน.โคกคราม
ตั้งใจพัฒนาโรงพักแห่งนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด แสวงหามวลชนเป็นแนวร่วมในการทำงาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความประทับใจการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ปรับปรุงห้องประชุม ห้องน้ำ และภูมิทัศน์รอบๆโรงพักให้สะอาด สวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพลูกน้องให้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

จัดกิจกรรมสำคัญบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

นำคณะ กต.ตร.สน.โคกคราม พ.ต.ท.คมสพัสส์ ทองคำนิธิวิรากุล รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.ทัสสุมิ ยอดประทุมวัน รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.ยุทธการ จันทร์แก้ว สว.จร. พ.ต.ท.หญิง ระพี จิตต์ตรง สว.ธร. พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “ตำรวจเข้าวัด” ที่วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. ร่วมทำบุญไหว้พระ ฟังธรรม ทำความสะอาดบริเวณวัด ร่วมทั้งอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 10 เครื่องสักการะและประดับตกแต่งสถานที่ จัดโต๊ะและสมุดลงนามถวายพระพร หน้าสน.โคกคราม โดยมี พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผกก.สน.โคกคราม ข้าราชการตำรวจในสังกัด และประชาชนที่มาใช้บริการบนโรงพักร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ขับเคลื่อนยุทธวิธีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้แก่สมาชิกในชุมชน ด้วยคณะทำงานประชารัฐร่วมใจ 6 ขา(หน่วยงาน) *Big Cleaning Day*ร่วมด้วย พ.ต.ท.คมสพัสส์ ทองคำนิธิวิรากุล รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.ทัสสุมิ ยอดประทุมวัน รอง ผกก.สส. นางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าพัฒนาชุมชน เขตลาดพร้าว ตัวแทนเขตคันนายาว ร.ท.วริทธิ์ แตงบุตร สังกัด ร.12 พัน 3 รอ. เจ้าหน้าที่ทหาร สังกัด ร.12 พัน 1 รอ. น.ส.ภัทราสิยากร ปปส.กทม. นายเกียรติคุณ อ้นสุวรรณ ตัวแทน กต.ตร.สน.โคกคราม คณะกรรมการชุมชน รวม 25 ชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.โคกคราม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธวิธี ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สน.โคกคราม
เพื่อ

1.ให้ตำรวจ ทหาร ปปส.กทม. กต.ตร. คณะกรรมการชุมชน และ สนง.เขต (คณะทำงาน 6 ขา )ร่วมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการบ้านสีขาวฯ  2.เพื่อให้เครือข่าย 6 ขา(หน่วยงาน) ได้ล้อมวงพูดคุย ทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยต่อกัน พร้อมระดมสมองแลกเปลี่ยนแนวทาง และวิธีการลงพื้นที่แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างทันท่วงทีเมื่อได้รับแจ้งเหตุ

3.กำหนดผังรายชื่อผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในแต่ละชุมชน 4.สร้างกลุ่มไลน์ (Line) ความร่วมมือ 6 ขา(หน่วยงาน)ในแต่ละชุมชน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประสานความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม นับแต่บัดนี้และสืบไปในอนาคต 5.จัดทำบัญชีรายชื่อคณะทำงาน 6 ขา(หน่วยงาน) ของแต่ละชุมชนให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ให้การติดต่อประสานงานเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

“ประชุม กต.ตร.สน.โคกคราม เดือนละครั้ง ที่ห้องประชุมชั้น 2 สน.โคกคราม เพื่อร่วมวางแผนพัฒนาโรงพัก ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดบริเวณรอบพื้นที่โรงพัก ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดจากสำนักงานเขตบึงกุ่ม เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบึงกุ่ม เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.โคกคราม ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน”ผกก.สน.โคกครามกล่าว

ประวัติ พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผกก.สน.โคกคราม ชื่อเล่นเทพ เป็นหนุ่มย่านคลองตัน กรุงเทพมหานคร  จบ นรต.รุ่น 43 เป็นรอง สวส.สภ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็นรอง สวส.สน.คลองตัน  เป็นรอง สว.ธร.สน.ปทุมวัน  ขึ้นเป็นนายเวร ผบช.ภ. 4 เป็น สว.สส.กก.น. 6 เป็นสว.สส.สน.ดินแดง ขึ้นเป็นรอง ผกก.ป.สน.ภาษีเจริญ  เป็นรอง ผกก.จร.สน.ท่าเรือ ขึ้นเป็นผกก. ฝอ. 3 บก. อก.บช.น. เป็น ผกก.ฝอ.8บก. อก.ภ. 1 เป็นผกก.สน.หัวหมาก และโยกเป็น ผกก.สน.โคกคราม ได้เรียนรู้การทำงานด้านสืบสวนสอบสวน จาก พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์  และพล.ต.ต.สำเริง สุวรรณพงษ์ มาตลอด

มีเพื่อนร่วมรุ่น เช่น พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย พล.ต.ต.นิรันดร เหลี่ยมศรี  และพล.ต.ต.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์  เป็นต้น

เสือออนไลน์