พ.ต.อ.ชณาวิน พวงเพชร ผกก.สน.บางขุนนนท์

663

ขยันลงพื้นที่แก้ปัญหา
สนองรัฐลดฝุ่นPM2.5

พ.ต.อ.ชณาวิน พวงเพชร ผกก.สน.บางขุนนนท์
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสายงานร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อมอบนโยบายชี้แจงข้อราชการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งประเมินการทำงานในรอบเดือนที่ผ่านมา หาข้อบกพร่องเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้งานด้านบริการและบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนเกิดความรวดเร็วทันเหตุการณ์

รับฟังความคิดเห็น ทัศนคติและข้อปัญหาต่างๆ เพื่อหาทางดำเนินการให้การปฏิบัตหน้าที่อย่างมีประสิทธิ์ภาพ เพื่อประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุด

โดยเฉพาะงานจราจรมอบหมายให้พ.ต.ต.กิตติภพ ขำขาว สว.จร.ชี้แจงนโยบายและข้อกฏหมายรวมทั้งข้อปัญหาต่างๆให้ลูกน้องอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ

เพื่อแก้ไขปรับปรุง งานด้านจราจรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งยังนำหน้ากากอนามัยมอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่

ร่วมประชุมกับนายพรเทพ ตันติวานนท์ ประธานกต.ตร. คณะกต.ตร.สน.บางขุนนนท์
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานในด้านต่างๆที่ผ่านมา

เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเรียบร้อย

พ.ต.อ.ชณาวินยังปลูกจิตสำนึกในการทำงานให้ลูกน้อง พาฟังการบรรยายธรรม“การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลแก่ข้าราชการตำรวจโดยพระครูเกษมสุดารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร ณ ห้องประชุมชั้น 4 สน.บางขุนนนท์

ขยันลงเยี่ยมชุมชน มีพ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ธีรศรันณยานนท์ รองผกก.(ป)
พ.ต.ท.วิจารณ์ อินทร์ปรี สวป.
พ.ต.ท.ชาญศักดิ์ ประสาทไทย
สวป. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์(ตชส.)

พร้อมด้วยนายพรเทพ ตันติวานนท์ ประธานกต.ตร. คณะกต.ตร.สน.บางขุนนนท์
คุณธราพร อำนวยสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย คุณเกศจรินทร์ สามิภักดิ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมสำนักงานเขตบางกอกน้อย

ตรวจเยี่ยมชุมชนวัดมะลิ 1 ชุมชนวัดมะลิ 2 ชุมชนวัดรวก ซอยจรัญสนิทวงศ์33 ชุมชนตรอกไผ่-บางเสาธง ชุมชนบุปผาสวรรค์ ซอยจรัญสนิทวงศ์27 และชุมชนอื่นๆในพื้นที่

เพื่อสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อปัญหาต่างๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมอาชญากรรม ปัญหาด้านการจราจร เพื่อแก้ไขและปรับปรุง บูรณาการ ให้ชุมชุมเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมกับพ.ต.ท.วิจารณ์ อินทร์ปรี สวป. ร.ต.ต.ประสิทธิ์ ปราถนาวัฒนสุข รองสวป. ร.ต.ต.ธนบัตร ฟักประไพ รองสว.จร.
ด.ต.อภิสิทธิ์ จำรัสฉาย
ผบ.หมุ่(ป)สน.บางขุนนนท์
พร้อมตชส.และจร.สน.บางขุนนนท์

ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด กฎจราจร ความปลอดภัยบนท้องถนน การแข่งรถบนถนนหลวงและทางสาธารณะ และความรู้ด้านอื่นๆ
ที่โรงเรียนวัดมะลิ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 โรงเรียนบำรุงวิทยา

และโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ตามโครงการเสาธงห้านาที และจัดโครงการครูแดร์ที่โรงเรียนมงคลวิจิตร ซอยจรัญสนิทวงศ์37

รวมทั้งมอบหมายให้ร.ต.ต.ธนบัตร ฟักประไพ รองสว.จร.สน.บางขุนนนท์
ให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับอุบัติเหตุบนถนนหลวงของจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย

และตระหนักถึงความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินแก่ศูนย์พิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม ณ วัดศรีสุดามราม บางกอกน้อย

เร่งดำเนินการป้องกันมลภาวะฝุ่นละออง PM2.5 ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรัฐบาลโดย เมื่อวันที่ 21 ก.พ. พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.ประธานในพิธี พล.ต.ต เอกชัย บุญวิสุทธิ์ ผบก.น.7 คณะอนุกรรมการ
กต.ตร.บก.น.7

พ.ต.อ.ชณาวิน พวงเพชร ผกก.สน.บางขุนนนท์ พร้อมคณะกต.ตร.สน.บางขุนนนท์ พ.ต.อ.มนัส รุ่งนาคผกก.สน.บางกอกน้อย ข้าราชการตำรวจ จิตอาสาบก.น. 7

สำนักงานเขตบางกอกน้อย นำโดยนางธนาพร อำนวยสาร ผู้ช่วยเขตบางกอกน้อย พร้อมประชาชนจิตอาสา รวม 399 นายเข้าทำกิจกรรมจิตอาสา

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยพรวนดิน ฉีดน้ำล้างพื้นทำความสะอาดถนน ลดฝุ่น PM. 2.5 บริเวณเกาะกลางถนนไฟฉาย-พุทธมณฑล

ในส่วนความรับผิดชอบในพื้นที่ร่วมกับพ.ต.ท.ชาญศักดิ์ ประสาทไทย สวป. พ.ต.ท.สมเกียรติ อภัยนอก สวป.
พ.ต.ต.กิตติภพ ขำขาว สว.จร.และจิตอาสาสน.บางขุนนนท์

ร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกน้อย แจกหน้ากากอนามัยและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองPM2.5 ซึ่งยังเกินมาตรฐาน

ทั้งยังร่วมฉีดน้ำและทำความสะอาดถนนและสวนสาธารณะเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง ที่ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย

นำหน้ากากอนามัยมามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุดาราม

ร่วมกับพ.ต.ต.กิตติภพ ขำขาว สว.จร.นายพรเทพ ตันติวานนท์ ประธานกต.ตร.และตชส.สน.บางขุนนนท์ มาอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด การแข่งรถในทางสาธารณะ
และการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน

รวมทั้งมอบหน้ากากอนามัย แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบางขุนนนท์ ในโครงการ “หน้าเสาธง 5นาที” และแจกหน้ากากอนามัยแก่นักเรียนและครูป้องกันฝุ่น PM2.5 และไวรัสโคโรนา

นอกจากนี้ นายพรเทพ ตันติวานนท์
ประธานกต.ตร.สน.บางขุนนนท์ ยังมอบเงินให้แก่นายมานิตย์ สมจ้อย ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย เพื่อเป็นขวัญกำลังในการต่อสู้ชีวิตต่อไป ณ โรงเรียนวัดบางขุนนนท์

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสา สน.บางขุนนนท์ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ษริษัทก่อสร้าง สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เรื่องการล้างฝุ่น การคลุมผ้า และแจกหน้ากากอนามัยแก่พนักงานบริษัทก่อสร้างเพื่อป้องกันมลภาวะฝุ่นละออง อีกด้วย

“นำลูกน้องร่วมกับอาสาสมัครตำรวจบ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีตำรวจในเขต บก.น.7 เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

อำนวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่ ในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2563 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร(สถานีขนส่งสายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กทม.โดยมี พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน รอง ผบช.น. เป็นประธานในพิธี

 

ร่วมกับสน.บางกอกน้อย สน.บางยี่ขัน และ ผอ.สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ร่วมกันปล่อยแถวข้าราชการตำรวจ สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชน เพื่อป้องกันอาชญากรรม

อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะใช้มาตรการเดียวกันในการดูแลพี่น้องประชาชน”พ.ต.อ.ชณาวินกล่าว

เสือออนไลน์13/3/63