พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ฤทธาคณานนท์

เข้มงานอาชญากรรม
ลุยดำนาช่วยชาวบ้าน

พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ฤทธาคณานนท์ ผกก.สภ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.โคกเจริญ เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวอุดมคติ กล่าวคำปฏิญาณ ตรวจเครื่องแต่งกาย และทรงผมถูกต้องตามระเบียบ

อบรมปล่อยแถวสายตรวจ ชี้แจงข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา กำชับเพิ่มความเข้มตรวจธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ จุดบริการเงินด่วน ปั้มน้ำมัน จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม ป้องกันแข่งขันรถบนถนนสาธารณะ

ดำเนินโครงการธงสายตรวจ โครงการตำรวจมาแล้ว และประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุ police i lert u

รวมทั้งสั่งการให้ตรวจอุปกรณ์ต่างๆ ยานพาหนะ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ตรวจคลังอาวุธปกติ ตรวจห้องควบคุมให้มั่นคงแข็งแรง

ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ​ (Video​ Conference)​ งานบริหารและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดของกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1

ร่วมกับ​ ศปก.ภ.1​ และ​ ศปก.ภ.จ.ลพบุรี​ เพื่อรับฟังนโยบายและข้อสั่งการผู้บังคับบัญชา ประชุม กต.ตร.สภ.โคกเจริญ

ร่วมประชุมใหญ่กองทุนสวัสดิการตำรวจ สภ.โคกเจริญ โดยมี นางวัชรี สีแสงไทยสุข เป็นประธาน อีกทั้งประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ และร่วมกันปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำทุกเดือน เพื่อหาทางป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

รวมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลต่างๆ เจ้าของบริษัท ห้างร้านเพื่อขอบคุณที่สนับสนุนกิจการงานของ สภ.โคกเจริญ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ดำเนินการตามนโยบายพล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 เปิดยุทธการ “ขุดรากถอนโคน โค่นต้นตอยาเสพติดและฟอกเงิน ตำรวจภูธร ภาค 1”

เพื่อดำเนินการ ต่อเป้าหมายเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ ส่งเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลยางราก

พบปะผู้นำชุมชนประชาชน และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด บ้านคลองมะขาม หมู่11 ตำบลหนองมะค่า ร่วมทั้งสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดบริเวณโรงพัก

นำกำลังร่วมกับสภ.บ้านกุ่ม ตั้งจุดตรวจ(เหลื่อมเวลา) บริเวณหน้าวัดพระธรรมศรีโสภณ ถนนพหลโยธิน ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง ลพบุรี

เพื่อป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด การแข่งขันรถบนทาง และกวดขันวินัยจราจร ซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกัน และแก้ไขปัญหาเหตุทะเลาะวิวาทในสถานพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกแสมสาร

ร่วมกับฝ่ายปกครองสาธารณสุขอำเภอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอโคกเจริญ นำโดย นายเจษฎา อำคาแก้ว ปลัดอำเภอโคกเจริญ

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เน้นกลุ่มเป้าหมายสำคัญฯ ตามนโยบายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1

ให้เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลโคกเจริญ อบรมให้ความรู้แก่ตำรวจ แนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกู้ชีวิต CPR ขั้นพื้นฐาน เมื่อพบผู้ปวยหมดสติ

ฝึกยุทธวิธีตำรวจประจำสัปดาห์ นำตำรวจ 30 นาย เข้าประกวดการฝึกประจำปี 2563 ณ ลานฝึก ภ.จ.ลพบุรี และนำลูกน้องสายป้องกันและปราบปราม

เข้าโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในสายงานป้องกันปราบปรามฯ ของ ภ.จ.ลพบุรี

เพื่อให้มีความรอบรู้ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหา มีทัศนคติและแนวความคิดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ

สร้างความสัมพันธ์และการประสานงานที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติ ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นและศรัทธาตำรวจมากยิ่งขึ้น

อบรมประชาชนตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในระดับตำบลแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรม

โดยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน และบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

เพื่อสนับสนุนเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรม ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามความเหมาะสม ความต้องการของแต่ละพื้นที่และวิธีการดำรงชีวิตของแต่ละท้องถิ่นและชุมชนเป็นสำคัญ

โดยการเข้าถึง เข้าใจ สร้างศรัทธาและการมีส่วนร่วม ทำให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรม

นอกจากนี้ยังสร้าง“ศาลารวมใจฤทธาคณานนท์” เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และให้นักเรียนมาอาศัย wifi ช่วงเรียนออนไลน์ อีกด้วย

จัดชุดสายตรวจร่วมกับเจ้าปลัดอำเภอ หน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทหาร ร่วมกันตรวจสถานประกอบการ

พบผู้ประกอบการร้านค้าให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม มาตรการเสริม ให้คำแนะนำ ตักเตือน ให้แก้ไข เพื่อป้องกันไวรัสโควิด -19 ดังนี้

1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 2. การมีเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 3. การสวมหน้ากากอนามัยของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ การเว้นระยะห่างของโต๊ะ เก้าอี้ อย่างน้อย 1.5 เมตร

4.การกำหนดจุด การยืนเข้าคิว5.การควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด
6. การจัดให้มีการระบายอากาศ และ7.ทำความสะอาด

โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

ส่วนมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ตามสถานศึกษาต่างๆ

ให้เจ้าหน้าที่ไปอำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนร่วมกับครู อสม. อปพร. เช่นที่โรงเรียนบ้านหนองมะค่า โรงเรียนบ้านสระเพลง

ตั้งจุดคัดกรองเพื่อสุ่มตรวจ แนะนำวิธีการสวมใส่หน้ากาก การใช้เจลและแอลกอฮอล์ล้างมือ แนะนำการนั่งเว้นระยะห่าง

สุ่มตรวจวัดไข้ หากมีความเสี่ยงจะคัดแยกและให้ปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้

นำตำรวจจิตอาสาพร้อมด้วย นายเสกสรรค์ สีแสงไทยสุข ส.อบจ.ลพบุรี นางวัชรี สีแสงไทยสุข นาย อบต.วังทอง (ประธาน อสม.) และสาธารณสุขอำเภอโคกเจริญ

มอบสิ่งของให้กับ อสม. จากคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ตั้งโรงทานตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สงเคระห์ประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19

จัดโดย คณะสงฆ์อำเภอโคกเจริญ วัดสามัคคีประชาราม (วัดยางราก) โดยมี นายจิรศักดิ์ ติณสุวรรณ นายอำเภอโคกเจริญ เป็นประธาน ที่วัดหนองมะค่า ตำบลหนองมะค่า

นำตำรวจจิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

ร่วมกิจกรรม “โครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ริเวณพื้นที่ปลูกป่าเครือข่ายความร่วมมือควบคุมไฟป่า บ้านวังวัด หมู่ที่ 8 ตำบลยางราก ทำความสะอาดที่วัดสามัคคีประชาราม (วัดยางราก) ตำบลยางราก

รวมทั้งจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค ที่บ้านเขาสามยอด หมู่ที่ 7 ตำบลโคกแสมสาร

ร่วมลงแขกดำนา ที่โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ ตำบลยางราก ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม แสดงถึงความรักความสามัคคีของชาวนาไทย

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ

ปลูกต้นรวงผึ้ง “ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบ 88 พรรษา ประจำปี วันที่ 12 สิงหาคม 2563

ร่วมงานกิจกรรมโครงการปลูกป่าไผ่เฉลิมพระเกียรติ ที่วัดป่าโพธิ์ทอง โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บริเวณฝาย หมู่ที่ 6 ต.โคกเจริญ

ร่วมปล่อยปลา ปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ตลอดจนการรณรงค์ การอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเกิดประโยชน์แก่สังคม โดยมี นายจิรศักดิ์ ติณสุวรรณ นายอำเภอโคกเจริญ เป็นประธาน

เสือออนไลน์12/10/63