Saturday, July 20, 2024
More
  HomeStories About Meพ.ต.อ.ภูริส จินตรานันท์ ผกก.สน.ห้วยขวาง

  พ.ต.อ.ภูริส จินตรานันท์ ผกก.สน.ห้วยขวาง

  ผกก.เดียร์ บริการเป็นธรรม ขยันลงพื้นที่แก้ปัญหาอาชญากรรม การจราจร

  พ.ต.อ.ภูริส จินตรานันท์ ผกก.สน.ห้วยขวาง หรือ ผกก.เดียร์

  เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

  มีข้าราชการตำรวจ สน.ห้วยขวาง ร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

  เป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นพลังของประเทศชาติต่อไป ณ ลานอเนกประสงค์หน้า สน.ห้วยขวาง เช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และช่วงค่ำวันเดียวกันร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร

  มอบนโยบายประชุมชี้แจงข้อราชการประจำเดือน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติดูแลประชาชน การบริการประชาชนเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service)

  เจ้าหน้าที่มีความเป็นธรรม การบริการแต่ละฝ่ายเป็นขั้นตอนและระยะเวลาตามที่กำหนดการแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยพูดจาไพเราะ มีความกระตื้อรื้อร้นให้บริการ

  รวมทั้งการรับโทรศัพท์ตามแบบที่กำหนดไว้ ตอบคำถามและชี้แจงข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม

  มีความพร้อมทันสมัยกับการเป็นศูนย์บริการและเน้นการอำนวยการสะดวกบริการประชาชนดุจญาติมิตร

  ทั้งนี้การประชุมชี้แจงข้อราชการแต่ละเดือน จะมอบรางวัลให้ตำรวจ สน.ห้วยขวาง ที่มีผลงานดีเด่น ประจำเดือน ในแต่ละฝ่ายอีกด้วย

  ร่วมกับนายสุพจน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ ประธาน กต.ตร.สน.ห้วยขวาง/กต.ตร.กทม. และ อ.สมพงศ์ แก้วเจริญไพศาล รองประธาน กต.ตร.สน.ห้วยขวาง/กต.ตร.กทม.

  พร้อมด้วย ตัวแทน กต.ตร.สน.ห้วยขวาง ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ห้วยขวาง ผู้แทนเขตดินแดง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ห้วยขวาง จัดโครงการ กต.ตร.พบประชาชน ณ ชุมชนซอยแสนสุข

  ที่ประชุมได้รับข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาของชุมชน และตั้งคณะทำงานการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรม และ ตรวจพื้นที่เสี่ยง จุดล่อแหลม ในชุมชนซอยแสนสุข ออกตรวจเยี่ยมชุมชนพร้อมกับผู้แทน

  กต.ตร.สน.ห้วยขวาง ผู้แทนเขตห้วยขวาง ผู้แทนร้อย รส.เขตห้วยขวาง ผู้แทนชุมชนสุนทรศิริ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

  ครงการโรงงานสีขาว ใสสะอาด ขจัดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การเคารพกฎจราจร และปัญหาต่างๆ ในชุมชน ณ บริษัททวีพงษ์เชอร์วิส จำกัด ชุมชนสุนทรศิริ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

  จัดกิจกรรม “การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” ที่เกิดขึ้นจากการพูดคุยกับชาวบ้าน ตามโครงการ กต.ตร.พบประชาชน

  โดย ร่วมกับนายสุพจน์ พงศ์บุญคุ้มลาภประธาน กต.ตร.สน. นายมาเนตร ทรัพย์อุดม คณะทำงาน ของ กต.ตร.สน.ห้วยขวาง คณะ กต.ตร.สน.ห้วยขวาง

  เข้าร่วมประชุม ณ ชุมชนแสนสุข เพื่อหารูปแบบและวัน เวลา สถานที่ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดปี2562 และร่วมกับเครือข่ายชุมชน โรงเรียน หน่วยทหาร ภาครัฐและภาคเอกชน

  ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด จัดกิจกรรมครูตำรวจ ( D.A.R.E. )ครูตำรวจ 5 นาที (ทำด้วยศรัทธา อาสาด้วยใจ) มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด และอาชญากรรม

  พ.ต.อ.ภูริสมอบขวัญกำลังใจ ให้ครูตำรวจและนักเรียน ตามโครงการครูตำรวจ แก่นักเรียนชั้น ป.5/8 โรงเรียนสามเสนนอก นักเรียนทุกคนมีความสุขมาก

  จัดระเบียบการจราจร ใช้รถ-ใช้ถนน ร่วมกับพ.ต.ท.รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ รอง ผกก.จร.สน.ห้วยขวาง พ.ต.ต.ดาราธร ขจรศิลป์ สว.จร.สน.ห้วยขวาง พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจจราจร สน.ห้วยขวาง

  ร่วมประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหารถติด บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด ณ ห้อง ศปก.สน.ห้วยขวาง ก่อนเข้าประชุมกับผู้บริหารห้างเอสพลานาด และผู้บริหารตลาดตลาดรถไฟรัชดา

  เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนรัชดาภิเษก หน้าห้างเอสพลานาด

  สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาคือ 1. เส้นทางการเดินรถ 2. การพิจารณาจุดกลับรถใหม่ 3. การจัดจุดขึ้น-ลงรถโดยสารหาจุดที่เหมาะสม4. การจัดระเบียบรถทัวร์ รถแท็กซี่ และรถสามล้อ โดยให้จอดบริเวณอื่น

  เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการจราจร การแก้ปัญหาดังกล่าวจะต้องทำการทดลองทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ต่อไป

  ทำโครงการ “ภาษาอังกฤษเพื่อลูกหลานตำรวจและเยาวชนชุมชนเครือข่าย สน.ห้วยขวาง”ณ ห้องประชุมชั้น 3 สน.ห้วยขวาง

  พ.ต.อ.ภูริสร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ มี บุตรหลาน ตำรวจ และเยาวชนชุมชนเครือข่าย ร่วมกิจกรรม

  ได้รับเกียรติจาก นางสาวศิระวรรณ พิชิตชัยโสภา หรือครูวรรณ มาสอนภาษาอังกฤษให้ฟรี

  พิเศษสุด มีครูนานาชาติจิตอาสา มาสอนภาษาอังกฤษ ให้ฟรีโดยใช้การทำพิซซ่ามาเป็นสื่อในการเรียนรู้

  นอกจากนี้ยังมีการสอนภาษาจีนเพิ่มเติมให้ด้วย

  ขอขอบคุณ คณะกต.ตร.สน. มอบขนม และขอขอบคุณ บ.ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มให้กับเด็กๆ

  ช่วงสายวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น. 1 เดินทางมาเป็นประธานเปิดร้านตัดผม “สำราญกิจบาร์เบอร์”ที่ สน.ห้วยขวาง เพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ สน.ห้วยขวาง

  มี พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริญ รอง ผบก.น. 1 นายสุพจน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ ประธาน กต.ตร.สน.ห้วยขวาง คณะกต.ตร.สน.ห้วยขวาง และที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ห้วยขวาง ที่ให้การสนับสนุน เข้าร่วมงาน

  ภายหลังพล.ต.ต.เสนิต กล่าวเปิดงานได้ให้เกียรติตัดผมของตัวเองประเดิมเป็นรายแรก มีตำรวจ สน.ห้วยขวาง ที่มีความชำนาญและตัดผมได้เป็นช่างตัดผมสั้นเกรียน ด้านข้างขาว ตรงกับระเบียบ สร้างความถูกใจให้กับพล.ต.ต.เสนิต เป็นอย่างมาก

  “นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 ก.ค ที่ผ่านมา พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น. 1 มาตรวจเยี่ยม สน.ห้วยขวาง และให้กำลังใจข้าราชการตำรวจ ในการเป็นตัวแทน บก.น. 1เข้าประกวดการฝึกประจำปี 2562

  มี พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รอง ผบก.น.1 นายสุพจน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ ประธาน กต.ตร.สน.ห้วยขวาง คณะ กต.ตร.สน.ห้วยขวาง และข้าราชการตำรวจ สน.ห้วยขวาง ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.เสนิต มอบเงินสนับสนุนการฝึก

  ทั้งนี้ที่ผ่านมาตำรวจ สน.ห้วยขวาง มีการฝึกทบทวนยุทธวิธีตำรวจ(ฝึกท่าบุคคลมือเปล่า)ทุกสัปดาห์

  รวมทั้งซักซ้อมการจับคนคลุ้มคลั่งเพื่อความชำนาญอีกด้วย

  พ.ต.อ.ภูริส จินตรานันท์ ผกก.สน.ห้วยขวางกล่าว

  เสือออนไลน์13/8/62

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments