พ.ต.อ.วชิรากรณ์ วงศ์บุญ ผกก.สน.พระโขนง

 

ให้บริการประชาชนตามมาตรการของรัฐบาลในช่วงการระบาดของไวรัส โควิด-19 เว้นระยะห่าง เตรียมเจลแอลกอฮอล์ พร้อมสบู่ล้างมือ ไว้ตามจุดให้บริการต่างๆทั่วทั้ง สน.พระโขนง

คัดกรองวัดอุณหภูมิประชาชนที่มาใช้บริการด้วยกล้องอินฟาเรด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อพร้อมให้บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอดภัยจาก Covid-19

ปรับเปลี่ยนทัศนียภาพติดรูปภาพผู้บังคับบัญชา และข้อความประชาสัมพันธ์ต่างๆ  เพื่อให้มีความพร้อมบริการประชาชน

ทำชื่อป้ายหน้าสถานีใหม่เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสถานี และของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รวบรวมรายนามผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ สน.พระโขนง ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

เพื่อเป็นการให้เกียรติจารึกถึงเกียรติประวัติ ความผูกพันธ์ และเพื่อระลึกถึงในช่วงเวลาที่แต่ละท่านเคยดำรงตำแหน่งที่นี่

ร่วมกับสำนักงานเขตประเวศทำโครงการ Big Cleaning day ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศบริเวณสวนหย่อมลอยฟ้า แฟลตข้าราชการตำรวจ สน.พระโขนง คอนโดเซ็นต์ชาร์ม ซอยศรีนครินทร์ 45

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัวใช้เป็นพี่พักผ่อนหย่อนใจ จัดทำทางเดินวิ่งออกกำลังกาย พร้อมกับปรับปรุงบริเวณพื้นที่ล๊อบบี้อาคารให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตามนโยบายพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ในการดูแลแฟลตที่พักของผู้ใต้บังคับบัญชา

นำ พ.ต.ท.ปณิธิ ชาอุ่น รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.กฤติน พชรธนบูรณ์ สวป. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม ดำเนินการมาตรการเชิงรุก

เดินหน้าประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันระมัดระวังป้องกันเหตุรถหาย โดยการออกติดป้ายประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำและย้ำเตือนให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลและรักษาทรัพย์สินของตนเอง

โดยเฉพาะรถยนต์และจักรยานยนต์ พร้อมทั้งแนะนำช่องทางในการแจ้งเบาะแส เพื่อติดตามคนร้ายได้อย่างทันท่วงที

สั่งการให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตรา และดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ได้แก่ ธนาคาร ร้านค้าทอง

เพิ่มความถี่ในการตรวจทั้งกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม และฝ่ายจราจร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่จะได้รับความปลอดภัย

จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งฝ่ายป้องการปราบปราม จราจร สืบสวน และชุดเคลื่อนที่เร็ว พร้อมด้วยรองผู้ว่าการการทางพิเศษและคณะ

ออกปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง ด้วยรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีนโยบายให้มีการยับยั้งหรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

การรวมกลุ่มมั่วสุมในลักษณะหรือพฤติการณ์ที่น่าจะนำไปสู่การแข่งรถในทาง ตลอดจนผู้ที่สนับสนุน อันเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญ และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

ทั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ได้มอบป้ายจุดตรวจ จุดสกัด ให้กับ สน.พระโขนง มอบหมายให้ พ.ต.ต.ประเวศ กองเอียด สว.จร.สน.พระโขนง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ร่วมกับ นายประวีณ ปัญญาสกุลวงศ์ ประธานกต.ตร.สน.พระโขนง พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่ตำรวจประชาสัมพันธ์(ตชส.) สน.พระโขนง ตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นที่

เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้เปราะบาง บรรเทาความเดือดร้อนช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19

ที่ ชุมชนสุภาพงษ์ ซอยวชิรธรรมสาธิต 68 ชุมชนเกาะกลาง ซอยสุขุมวิท 48/1 ชุมชนสุขุมวิท 93 ซอยพึงมี 24 ชุมชนหลังวัดปากบ่อ ซอยอ่อนนุช 35 ชุมชนทุ่งสาธิต ซอยวชิรธรรมสาธิต 76

นอกจากนี้พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ ผบก.น.5 พ.ต.อ.วิทวัฒน์  ชินคำ พ.ต.อ.ภพธร  จิตต์หมั่น รอง ผบก.น.5พ.ต.อ.วชิรากรณ์  วงศ์บุญ ผกก.สน.พระโขนง

นายธนกฤต ประชัญคดี ประธาน อนุ กต.ตร.บก.น.5 นายประวีณ  ปัญญาสกุลวงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.พระโขนง พร้อมคณะ อนุ กต.ตร.บก.น.5 และ กต.ตร.สน.พระโขนง

ร่วมตรวจเยี่ยมชุมชนให้กำลังใจผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ตามโครงการ กต.ตร.สัญจร อีกด้วย

มอบหมายให้กำลังชุดเคลื่อนที่เร็ว (จู่โจม) ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตพระโขนง เจ้าหน้าที่เทศกิจ

ปฏิบัติการร่วมกับ ผู้ช่วยปลัด กทม.  ผอ.เขตพระโขนง เจ้าหน้าที่ทหารร้อย สห.สนาม 4 ตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด

อันเป็นการปกป้องความปลอดภัยทางด้านการสาธารณสุขของประเทศและป้องกันมิให้เกิดการระบาดเพิ่มเติมมิอาจควบคุมได้

ที่ร้านค้าภายในห้าง 101 Ture Digital Park ร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในปั้มบางจากปากซอยสุขุมวิท 62 ตลาดอ่อนนุช ห้างเซนจูรี่ อ่อนนุช ร้านอาหารปากซอย 97/1

พบว่าปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดไว้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคดังต่อไปนี้

ให้มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ จาม หรือเป็นหวัดสำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน

จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จัดจุดบริการล้างมือด่วยสบู่หรือแอลกอฮอลเจล ณ จุดเข้า-ออก บริเวณต่างๆของร้านตามความเหมาะสมของพื้นที่

ให้เปิดบริการโดยจัดที่นั่งรับประทานอาหารได้ ตามที่ศบค.กำหนด และได้ประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัย และมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม

ต้อนรับ พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.  พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ ผบก.น.5 ร่วมกับคณะกรรมาธิการตํารวจ สภาผู้แทนราษฎร จัด

กิจกรรม“โครงการนักสืบสีขาว ต้านยาเสพติด” ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย “โครงการ นักสืบสีขาว ต้านยาเสพติด” ที่โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

มอบหมายให้ครูตำรวจแดร์ (D.A.R.E.) โดย ร.ต.อ.อำนาจ  ชาวสวน รอง สวป.สน.พระโขนง เข้าสอนให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.5/1 และ ป5/2

ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E. THAILAND) ที่โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) ซอยอ่อนนุช 7 

ฝึกอบรม “โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล” มีพ.ต.ท.กฤติน พชรธนบูรณ์
สวป.สน.พระโขนง พ.ต.ท.สุภชัย เพชรช่วย
สวป.สน.พระโขนง พร้อมด้วย ตชส.สน.พระโขนง

อบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารในการป้องกันอาชญากรรม มีผู้เข้าอบรม100 คน
ที่ห้องประชุมชั้น 4 สน.พระโขนง

จัดงานมอบทุนการศึกษาและของขวัญให้กับบุตร-ธิดา ของข้าราชการตำรวจ สน.พระโขนง มีนายประวีณ ปัญญาสกุลวงศ์ ประธาน กต.ตร. สน.พระโขนง

พร้อมทั้งคณะ กต.ตร. และผู้บังคับบัญชาของ สน.พระโขนง เข้าร่วมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2564 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สน.พระโขนง

การจัดงานเน้นย้ำเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม และมาตรการต่างๆตามประกาศและกำหนดของรัฐบาลในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

มอบหมายให้ ร.ต.อ.อำนาจ ชาวสวน รอง สวป. พร้อมด้วยตชส.สน.พระโขนง เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก กับสำนักงานเขตพระโขนง และนายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย

แจกทุนการศึกษา อาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มปฎิทินปีใหม่ ให้ประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ลานจอดรถนิรันดร์คอนโดสุขุมวิท 93 ตึก 9 ซอยพึ่งมี 52

อีกทั้งมอบหมาย ตชส.สน.พระโขนง ตำรวจจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กับสำนักงานเขตคลองเตย ทหารพล ม.2 รอ.และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่

ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์  ตามโครงการจิตอาสา”เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “ ที่คลองอินทนิทร์ ซอยสุขุมวิท 50

และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันสำคัญของไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ร่วมกับสำนักงานเขตพระโขนง ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ทำความสะอาดที่พักโดยสารป้ายรถประจำทาง ตัดแต่งกิ่งไม้เกาะกลางถนน ปรับภูมิทัศน์

ตั้งแต่ซอยสุขุมวิท 93 ถึงบริเวณหน้าสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
มีนายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผอ.เขตพระโขนง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวณ บริเวณลานจอดรถ สำนักงานเขตพระโขนง ซอยสุขุมวิท 54

เสือออนไลน์14/5/64