พ.ต.อ.ศิริชัย ไชยดี ผกก.สภ.หางน้ำสาคร

ยกระดับการให้บริการ
จัด “รถพุ่มพวง”ปันสุข

พ.ต.อ.ศิริชัย ไชยดี ผกก.สภ.หางน้ำสาคร

ยกระดับการให้บริการประชาชน ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง

เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

การบริการประชาชน เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) เจ้าหน้าที่ต้องมีความเป็นธรรม การบริการแต่ละฝ่ายเป็นขั้นตอนและระยะเวลาตามที่กำหนด

การแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยพูดจาไพเราะ มีความกระตื้อรื้อร้น รวมทั้งการรับโทรศัพท์ตามแบบที่กำหนดไว้ ตอบคำถามและชี้แจงข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน

ขณะที่การปรับปรุงสถานที่ดูดีมีความเหมาะสม มีความพร้อมทันสมัยในช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด

จัดชุดสายตรวจร่วมดำเนินการตรวจกิจการตามระยะที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.

ผ่อนปรนทุกกิจกรรมโดยเร็ว โดยปรับแผนการทำงานให้เหมาะสมในการตรวจทั้งผลัดเวรเวลากลางวันและเวลากลางคืน

พร้อมทั้งเชิญผู้ประกอบการมาประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและวางแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน

อย่าให้มีภาพหรือคลิปวิดีโอว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยเฉพาะสถานบริการ 

กิจการกลุ่มที่ 5 จะต้องมีการลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น“ไทยชนะ”ทุกแห่งและผู้ใช้บริการทุกรายต้องลงทะเบียนเข้า – ออกสถานที่ รวมทั้งให้คำแนะนำลูกค้าตามมาตรการฯก่อนใช้บริการทุกราย

ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ

ห้ามมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นอันขาด หากพบจะพิจารณาดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดทุกราย

ให้ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ โดยให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างงานป้องกันปราบปรามและงานสืบสวน ให้มีการบริหารจัดการและกวดขันวินัยด้านการจราจรอย่างเคร่งครัด 

ทำโครงการขอบคุณตำรวจที่ทำหน้าที่ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

จัดทำโครงการ “สวนผักปันสุข” และโครงการสวัสดิการอาหารกลางวัน

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ในสังกัด สภ.หางน้ำสาคร ตามนโยบายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.

พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จ.ชัยนาท ได้เดินทางมาตรวจการปฏิบัติงานการยกระดับการให้บริการประชาชนกล่าวชื่นชมการทำงาน และให้กำลังใจตามโครงการขอบคุณตำรวจที่ทำหน้าที่ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์“อีกด้วย

มี พ.ต.อ.ศิริชัย ไชยดี ผกก.สภ.หางน้ำสาครพ.ต.ท.กฤษฎ์ ส่องช่วย รอง ผกก.ป.สภ.หางน้ำสาคร พ.ต.ท.สมบูรณ์ คะเรรัมย์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หางน้ำสาคร 

พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หางน้ำสาคร อยู่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย พนักงานสอบสวนเวรคดีอาญา-จราจร รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

จัดโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” เราจะสู้ไปด้วยกัน โดย พ.ต.อ.ศิริชัย ไชยดี ผกก.สภ.หางน้ำสาคร พ.ต.ท.กฤษฎ์ ส่องช่วย รอง ผกก.ป.สภ.หางน้ำสาคร
พ.ต.ต.พิชญ์ภคิน ทองภัคการ สวป.สภ.หางน้ำสาคร

คณะแม่บ้านตำรวจ สภ.หางน้ำสาคร ชุดชมส. ประชาชนจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และพล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1

แจกถุงยังชีพ ตามโครงการ
“รถพุ่มพวง”ปันสุข/”รับอาหารฟรีครับ” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา

ในพื้นที่รับผิดชอบตำบลไร่พัฒนา ตำบลหางน้ำสาคร ตำบลอู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

นอกจากนี้นายอนุชา นาคาศัย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ชัยนาท เขต 1
นายฉลอม สงล่า นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ชัยนาท พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จ.ชัยนาท

เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 ของ จ.ชัยนาท หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร (จุดที่ 5) ถนนหมายเลข 3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

พบ พ.ต.อ.ศิริชัย ไชยดี ผกก.สภ.หางน้ำสาคร พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด

อยู่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อยู่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermo Gun), หน้ากากอนามัย, อาหารกล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่

พ.ต.อ.ศิริชัย ไชยดี ผกก.สภ.หางน้ำสาคร ร่วมกับข้าราชการตำรวจ สภ.หางน้ำสาคร กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรหางน้ำสาคร วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

นอกจากนี้พ.ต.อ.ศิริชัย ไชยดี ผกก.สภ.หางน้ำสาคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

“เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ “วันแม่แห่งชาติ “12 สิงหาคม 2563 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และร่วมแสดงความจงรักภักดี

นอกจากนี้ยังเปิดมหกรรมการออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้หลัก 3 อ. อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ณ สวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร มี นายเจิดศักดิ์ นิลอุบล
นายอำเภอมโนรมย์ เป็นประธานในพิธี

ที่ผ่านมาจัดกิจกรรม โดยพล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จ.ชัยนาท
พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศิริชัย ไชยดี ผกก.สภ.หางน้ำสาคร และข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.หางน้ำสาคร

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยมี นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท หมู่ที่ 3 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

นำข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมจิตอาสาภาคประชาชน เทศบาลตำบลหางน้ำสาครร่วมประชุมวิเคราะห์พื้นที่จุดเสี่ยงและปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม

ตามโครงการกิจกรรมอาสาจราจร โดยการทาสีพื้นผิวจราจร บริเวณทางเข้า-ออก สภ.หางน้ำสาคร หมู่4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

สานต่อนโยบาย พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รองผบก.ภ.จ.ชัยนาท อดีตผกก.สภ.หางน้ำสาคร

บุกเบิกจัดทำโครงการต่างๆที่มีประโยชน์เช่นด้านการบริการประชาชน ด้านอำนวยการความสะดวกจราจร การป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด

บริเวณที่ตั้งเก่าโรงพักหางน้ำสาคร นอกจากทำเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว เลี้ยงเป็ด ปลูกพืชผักสวนครัวให้ตำรวจนำไปรับประทาน เพื่อประหยัดรายจ่าย

ถ้ามีมากพอก็นำไปจำหน่ายนำรายได้มาพัฒนาโรงพัก จัดสวัสดิการต่างๆให้ลูกน้อง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน

สถานที่ดังกล่าวยังจัดทำเป็นศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด ทุกวันเสาร์จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องมาดูแลให้คำแนะนำตรวจร่างกาย

ดูผลการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ การให้ยารักษาผู้บำบัดในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อต้องการให้ผู้บำบัดเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาด

เสือออนไลน์13/9/63