Tuesday, June 18, 2024
More
  HomeThe X Files : แฟ้ม(ไม่)ลับสีกากีภัคพงศ์ สายอุบล ตำรวจต้องมีคุณธรรม

  ภัคพงศ์ สายอุบล ตำรวจต้องมีคุณธรรม

  แฟ้ม(ไม่)ลับสีกากี โดย สมถวิล

  หน้าที่ 32 “รองภัค” พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบลรองผบก.สืบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดีกรีการันตีหลายหลักสูตร เน้นประชาชนอยู่ดีมีสุข

  เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2510 พื้นเพเป็นคนจังหวัดราชบุรี จบการศึกษาจากนิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายแพ่ง-อาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษาและนันทนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) จากสถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (กระบวนการยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สู่ถนนสีกากีด้วยการเข้าหลักสูตร กอส.รุ่น 12 (นักกีฬารักบื้ฟุตบอลทีมชาติไทย ผู้มีวุฒิปริญญาและบรรจุหรือโอนมาเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร) รร.นายร้อยตำรวจ หลังจากนั้นได้เข้าอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุ่นที่ 66 สบพ.บช.ศ. หลักสูตรสารวัตร (ฝ่ายอำนวยการชุดที่ 20) สบพ.บช.ศ. หลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 67 สบพ.บช.ศ. หลักสูตรกระโดดร่มจากเครื่องบิน (ชั้น 3) รุ่น 148/2 ณ.ค่ายนเรศวร บช.ตชด. หลักสูตรต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ตปส.) บก.กฝ.1 ค่ายพระราม 6 บช.ตชด. หลักสูตรการปราบจราจลและยุทธวิถีตำรวจ รร.นายร้อยตำรวจ หลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจกองบัญชาการศึกษา

  หลักสูตรการสืบสวนปราบปรามและการตรวจคนเข้าเมืองประเทศสิงคโปร์ (Immigration checkpoint authority) หลักสูตรข่าวกรองสถานทูตออสเตรเลียประจำเทศไทย (Intelligence analysis Foundation Course) หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 9 กระทรวงยุติธรรม หลักสูตร International law enforcement academy สถาบันว่าด้วยความเป็นธรรมทางกฎหมายระหว่างประเทศ (ILEA) หลักสูตรข่าวกรองสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ

  การดำรงตำแหน่งในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเริ่มจากเป็นสว.ตม.2 (ขาออก) ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ จากนั้นโยกมาเป็น สว. (งานสืบสวนปราบปราม) ด่านตม.อรัญประเทศ ศตม.ภ.กลาง (ช่วยราชการตามคำสั่ง สตม.โดย ผบช.สตม) โยกมาเป็น สว.ฝ่าย ตม.(ขาเข้า) ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ ก่อนมาขึ้นตำแหน่ง รอง ผกก.ฝ่าย ตม.ขาเข้า 1 ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ โยกมาเป็น สวญ.ด่าน ตม.ศรีราชา ศตม.ภ.กลาง โยกมาเป็น รอง ผกก.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 ก่อนจะขึ้นเป็น ผกก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 โยกเป็น ผกก.ฝอ.บก.ตม.3 โยกเป็น ผกก.บคด.(งานสืบสวนปราบปรามและงานขออยู่ต่อ-ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรฯ)บก.ตม.6 และมาขึ้นเป็น รอง.ผบก.สืบสวนสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นตำแหน่งปัจจุบัน

  ความภาคภูมิใจของรองภัค คือการปฎิบัติหน้าที่พิเศษ เป็นหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยนายเนอสัน แมนเดลล่า อดีตประธานาธิบดี ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในงานประชุมผู้นำป้องกันและปราบปราบเอดส์โลกที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 เป็นหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยกษัตริย์ประเทศบรูไน ในงานฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดช ที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2559 การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญระดับวีไอพี สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับหน้าที่ราชการพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์แถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าว กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บก.ตม.2 และเป็นรองโฆษก กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) เป็นรองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเป็นรองโฆษกกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

  ในด้านเกียรติประวัติรับราชการ-รับโล่รางวัลงานปราบปรามยอดเยี่ยม (ด่าน ตม.อรัญประเทศ ศตม.ภ.กลาง) จากสมาคมช่างภาพและนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549 รับรางวัลจากพล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ อดีต ผบ.ตร.
  -รับรางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่น สมาคมตำรวจ พ.ศ.2551 รับรางวัลจาก พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ อดีตรรท.ผบ.ตร.
  -รับรางวัลงานสืบสวนและปราบปรามยอดเยี่ยม สาขาผู้บริหารงานตำรวจดีเด่น จากสมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2553 รับรางวัลจากพล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี
  -รับรางวัลคนดีสังคมไทยจากนิตยสารเส้นทางไทย พ.ศ.2555 รับรางวัลจากนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
  -รับรางวัลผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดีเด่น พ.ศ.2558 จากสมัขชาวิทยุและหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ รับรางวัลจากพล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี
  -รับรางวัลเพชรแผ่นดินไทย พ.ศ.2559 จากสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ รับรางวัลจาก มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับมอบแทนจาก พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี

  ส่วนเหตุผล ทำไมถึงอยากมาเป็นคนในเครื่องแบบสีกากี เพราะตั้งแต่เด็กจำความได้ เห็นคุณพ่อทำงานหนักมากๆ คุณพ่อจบนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 14 รุ่นเดียวกับพล.ต.อ.สล้าง บุนนาค และ พล.ต.อ. วิสัทธิ์ กิตติวัฒน์ รอง อตร. ไม่ว่าท่านจะไปรับตำแหน่งที่ใด ได้ทำงานหนักลงพื้นที่จนชาวบ้านหรือประชาชนต่างรักตัวคุณพ่อ จึงอยากจะสานต่อเจตนารมย์ของคุณพ่อต่อไป

   

  คติประจำใจ : เป็นตำรวจไม่จำเป็นต้องดีเลิศประเสริฐศรี แต่ต้องมีคุณธรรมประจำใจในการทำงานเพื่อประชาชน

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments