ภาพวาดเล่าเรื่องเมืองและตำรวจแม่ฮ่องสอน

 

พล.ต.ต.ธีรพล อินทรลิบ ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน เห็นว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานวัฒนธรรมที่งดงาม

ระกอบกับมีสถานีตำรวจหลายแห่งที่มีอายุกว่าร้อยปี ที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

มีแนวคิดที่จะนำเสนอสิ่งที่งดงามเหล่านี้ผ่านทางภาพ ด้วยความร่วมมือของ ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน (ททท.แม่ฮ่องสอน) และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ให้เยาวชนและศิลปินท้องถิ่นวาดภาพศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โดยสอดแทรกวิธีชีวิตของชาวบ้าน และตำรวจแม่ฮ่องสอน

ใช้พื้นที่กำแพงบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเป็นสวนหย่อม

เพื่อสามารถให้ประชาชน เยาวชน และนักท่องเที่ยวได้พักผ่อน เรียนรู้ และศึกษาถึงความเป็นมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ได้รับการตอบรับและสนใจจาก ประชาชนในพื้นที่ เยาวชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

หากมีเวลาแวะไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่ควรพลาด “ภาพวาดเล่าเรื่องเมืองแม่ฮ่องสอน บนกำแพง ณ บ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ติดกับบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรแม่ฮ่องสอนหลังเก่า เป็นอาคารไม้สักโบราณ เตรียมที่จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ตำรวจแม่ฮ่องสอนในอนาคต