มูลนิธิพระราหูมอบเงินช่วย3 ศูนย์ดูแลสุนัขและแมวจรจัด กองทัพเรือ

“มูลนิธิพระราหู”โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ร่วมกับ โครงการใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน มอบเงินสนับสนุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเริอ 3 แห่ง

วันที่ 21 มีนาคม 2565 “มูลนิธิพระราหู”โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯได้มอบให้ นายฝันเด่น จรรยาธนากร กลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชน “โครงการใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”เป็นตัวแทน มอบเงินสนับสนุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ของกองทัพเริอ จำนวน 3 แห่งๆ ละ10,000 บาท ประกอบไปด้วย

– ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด กองเรือยุทธการ

– ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

– ศูนย์ดูแล สุนัขจรจัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

สำหรับ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ของ กองทัพเริอ ทั้ง 3 แห่งนี้  มี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวาณิชย์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้ริเริ่มโครงการสุนัขจรจัดได้กำหนดนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ เป็นผู้ดำเนินการดูแลจัดการสุนัขและแมวจรจัด

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ และเพื่อสุขภาวะที่ดีของส่วนรวม

โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่รอบๆ เขตกองทัพเรือ เพราะทุกฝ่ายตระหนักว่า หากปล่อยปัญหาไว้จะแก้ได้ยาก และจะเกิดปัญหาโรคระบาดในคนและสัตว์ตามมา

กองทัพเรือให้การสนับสนุนโครงการนี้ เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และเป็นการช่วยลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว ได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ยังทำหมันให้กับสุนัขและแมวทั้งหมด ตามวงรอบของการพิจารณาโดยสัตวแพทย์ รวมทั้งยังดูแลสุขภาพอนามัย และรักษาโรคให้กับสุนัขและแมวเหล่านี้ ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุนัขและแมวดังกล่าว

“มูลนิธิพระราหู”และ “โครงการใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ร่วมมอบเงินสนับสนุน ให้กับศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ของกองทัพเรือ ทั้ง 3 แห่ง  สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการทำหมัน ค่ารักษาพยาบาล ยาป้องกันโรค และอาหารเสริม ให้กับสุนัขและแมวตามวัตถุประสงค์ต่อไป