มูลนิธิรพ.ตำรวจ-ปตท. จัดเดินวิ่งการกุศล

วันที่ 4 ต.ค. เวลา 9.00-11.30 น ณ ลานกิจกรรมจิตอาสา ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ

บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ,บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี และมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ร่วมเปิดงานจัด“กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล PTT NGD, PTT LNG & Police General Hospital Foundation Charity Run”  

มี พล.ต.อ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ พล.ต.ต.ธนา ธุระเจน รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ  นายชัชวาล เอี่ยมศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ร่วมเปิดกิจกรรมและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล
        
พล.ต.อ. จงเจตน์ กล่าวว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยยากไร้ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก โดยมูลนิธิฯ ใช้งบประมาณในการดูแลประมาณปีละ 1,200,000 บาท

เฉพาะในปี 2562  ใช้เงินมูลนิธิฯสนับสนุนเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 50 ล้านบาท สนับสนุนการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย 350,000 บาท สนับสนุนกิจกรรม โครงการวิจัยและพัฒนาต่างๆ ของมูลนิธิฯ 1,600,000 บาท

จากข้อมูล จะพบว่าตำรวจชั้นประทวน เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย เมื่อยามเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ถึงแม้จะเบิกสวัสดิการค่ารักษา พยาบาลได้ แต่ก็มีส่วนเกินที่เบิกไม่ได้เช่นกัน

การจัดกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมทุน มอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ นอกเหนือจากสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์,สนับสนุนกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาต่างๆของมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ แล้ว

ยังสนับสนุนการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยอีกด้วย

สำหรับบรรยากาศภายในงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง มีศิลปินดาราจากแกรมมี่ร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างสีสัน