รถหายแจ้ง www.lostcar1192.com

548

 

วันที่ 6มี.ค.2563 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.นเรศ นันทโชติ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นประธานในการประชุมร่วมกับองค์กร สมาคม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล รับฟังความคิดเห็นและมุมมองในการป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รองจเรตำรวจ, พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร,

พ.ต.อ.นฤนาท พุทไธสง รอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, พ.ต.อ.เวทวิชญ์ เนียมอินทร์ รอง ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 5

และตัวแทนจากส่วนสมาคม องค์กร เช่น เอ.พี.ฮอนด้า, ทีลิสซิ่ง, ฐิติกร ที่เกี่ยวข้องกับการออกสินเชื่อรถ 

ในการประชุมครั้งนี้ ตำรวจ ได้แนะนำการแจ้งรถหายผ่านระบบเว็บไซต์ใหม่ ที่ชื่อว่า www.lostcar1192.com

ที่จะให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลรถหาย และโทรแจ้งสายด่วนแจ้งรถหาย 1192 ได้ตลอด 24 ชม.

ขณะที่ภาคเอกชนได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจถึงพฤติกรรมของการโจรกรรม การฉ้อโกงต่างๆของมิจฉาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ