Wednesday, July 24, 2024
More
  Homeข่าวทั่วไปรมว.ยธ.ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางและทัณฑสถานหญิงชลบุรี

  รมว.ยธ.ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางและทัณฑสถานหญิงชลบุรี

  รมว.ยธ.มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อน 1 เขต 1 เรือนจำอุตสาหกรรม และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางชลบุรี และทัณฑสถานหญิงชลบุรี

  วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม เดินทางมามอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเรือนจำอุตสาหกรรม และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ณ เรื่อนจำกลางชลบุรี และทัณฑสถานหญิงชลบุรีจังหวัดชลบุรี  

  มีนายสหการณ์ เพีชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วย นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายพัฒนา นางสาววริศรา ศิริสุทธิเดชา เลขานุการกรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี คณะกรรมการถภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถานในเขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชทัณฑ์ ให้การต้อนรับ

  พ.ต.อ.ทวีเผยว่า พันธกิจในการคืนคนดีสู่สังคมของกรมราชทัณข์ กระทรวงยุติธรรม มีบทบาทหน้าที่ด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย โดยกระบวนการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ก้าวพลาด ถือเป็นเครื่องมือที่สร้างโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้ฝึกทักษะอาชีพที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เรือนจำจึงเปรียบเสมือนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่สร้างความสำเร็จได้อย่าง เป็นรูปธรรม

  กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการชับเคลื่อนรูปแบบเรือนจำอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับการจัดตั้งเรือนจำเฉพาะทางอุตสาหกรรม โดยกำหนดเป็นนโยบาย 1 เขต 1 เรือนจำอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อม
  ก่อนปล่อยให้แก่ผู้ก้าวพลาด โดยมุ่งหวังให้คนเหล่านี้ที่ต้องกลับไปใช้ชีวิตในสังคมมีอาชีพที่สุจริตเป็นแรงานที่มีคุณภาพสามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว เป็นพลเมืองดี และลดอัตราการกระทำผิดซ้ำ

  สำหรับการเดินทางเข้าเยี่ยมชมเรือนจำอุตสาหกรรมประจำเขต 2 เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง ในสังกัดเรือนจำกรางชลบุรี โดยได้กล่าวถึงการดำเนินงานของเรือนจำอุตสาหกรรมแห่งนี้ว่า เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ตลอดจนภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และสถานประกอบการในพื้นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ

  ผู้ก้าวพลาดจะได้รับโอกาสในการพัฒนาฝีมือ และความชำนาญในการประกอบอาชีพจากผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งการได้ทำงานในลักษณะเช่นนี้จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดของผู้ที่เคยกระทำผิดให้สามารถมองเห็นโอกาสของการมีงานทำที่แน่นอน และจะช่วยลดการกลับไปกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งยังทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองที่สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปได้

  นอกจากนี้ ยังได้เดินทาง ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การจัดตั้งเรือนจำอุตสาหกรรมศูนย์บริการข้อมูลภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทไนช์คอล จำกัด” (Call Center) ณ ทัณฑ์สถานหญิงชลบุรี เพื่อร่วมขับเคลื่อนต่อยอดการดำเนินการเรือนจำอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะอาชีพด้านการทำงานกับสถานประกอบการ และภาคธุรกิจจริง เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ก้าวพลาดได้มีโอกาสประกอบอาชีพสุจริต ถือเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments