รรท.ชนะ1มอบโล่มดงานสืบสวนปราบปรามดีเด่น

วันที่5 กค 65 เวลา09.00 น. ที่สน.ชนะสงคราม พ.ต.อ.ธราดล เหมพัฒน์ รรท.ผกก. สน.ชนะสงครามในนามของ สน.ชนะสงคราม

มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการตำรวจ สน.ชนะสงคราม ฝ่ายป้องกันปราบปรามและฝ่ายสืบสวนที่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ