รรท.ชนะ1 ทบทวนยุทธวิธีกำลังพลใช้ปืนไฟฟ้าและอาวุธก่อนออกตรวจ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565บริเวณ ลานจอดรถกองสลากเก่า พ.ต.อ.ธราดล เหมพัฒน์ รรท.ผกก. สน.ชนะสงคราม พ.ต.ต.ถนัด บัวโสม สวป.สน.ชนะสงคราม ร.ต.อ.ประไพร นิ่มว่องไวรอง สวป. สน.ชนะสงครามปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร 2-0

อบรมปล่อยแถวสายตรวจชุดที่ 1 ฝึกยุทธวิธี การใช้ปืนไฟฟ้า การตรวจอาวุธปืนกำลังพลก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 16.01-24.00 น.