Sunday, July 21, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน“รองต่อศักดิ์”เปิดอบรมหลักสูตรActive Shooter Training

  “รองต่อศักดิ์”เปิดอบรมหลักสูตรActive Shooter Training

  “รองต่อศักดิ์” เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร(Active Shooter Training) เสริมเขี้ยวเล็บเจ้าหน้าที่สายงานป้องกันและปราบปราม

  เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่15 พ.ค.66 ที่กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

  พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบ.ตร. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตอบโต้สถานการณ์กรณีคนร้ายก่อเหตุด้วยอาวุธปืน (Active Shooter Training)ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  มีพล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย. รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต. ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ พล.ต.ต. วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รองผบช.ก. พล.ต.ต.ภานพ วรธนัชชากุล ผบก.สปพ. พล.ต.ต.ธีระชัย ชำนาญหมอ ผบก.สส.ภ.2, พ.ต.อ.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง รอง ผบก.ปฏิบัติการพิเศษ ผู้แทนจากบช.ภ.1-9

  นายคริสโตเฟอร์ แคนเทรว(Mr.Christopher Cantrell ) ผู้ช่วยทูตฝ่ายกฎหมายสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา นายเบร็ตเพ็ตติท ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย และยาเสพติด สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ตลอดจนผู้รับการฝึกอบรมที่ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ เจ้าหน้าที่สายงานป้องกันและปราบปรามกว่า 150 นายเข้าร่วม

  พล.ต.อ.ต่อศักดิ์กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ทั่วทุกพื้นที่ ผู้ก่อเหตุมีการแฝงตัวในรูปแบบต่างๆเข้ามาประกอบอาชญากรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ซึ่งการก่อเหตุในบางครั้งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากผู้ก่อเหตุมีการใช้อาวุธปืน

  ที่ผ่านมาการปฏิบัติหน้าที่ หรือตอบโต้ผู้ก่อเหตุส่งผลให้ผู้ปฏิบัติได้รับบาดเจ็บบางรายถึงขั้นเสียชีวิต เนื่องจากยังขาดทักษะความชำนาญในยุทธวิธีการต่อสู้ หรือยุทธวิธีการตอบโต้ กรณีผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืน

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เล็งเห็นถึงความสำคัญของยุทธวิธีการตอบโต้ในกรณีผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืน  ได้มีนโยบายให้ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ และทำหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ ได้รับการฝึกฝนยุทธวิธีการตอบโต้สถานการณ์กรณีคนร้ายก่อเหตุด้วยอาวุธปืน

  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ มีการพัฒนายุทธวิธีการใช้อาวุธ ตลอดจนเรียนรู้ยุทธวิธีป้องกันตนเองในกรณีผู้ก่อเหตุมีอาวุธ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตอบโต้สถานการณ์กรณีคนร้ายก่อเหตุด้วยอาวุธปืน (Active Shooter Training) ขึ้น

  ทั้งนี้ ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านข่าวกรองและความมั่นคงภายในของสหรัฐอเมริกา Federal Bureau of Investigation : FBI มาเป็นวิทยากรประจำหลักสูตร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์อันดีกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนมีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับใช้กฎหมายระหว่างหน่วยงานเป็นอย่างดีในทุกระดับตลอดมา ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอนาคต

  การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นแนวทางหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะพัฒนาความรู้ และเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงยุทธวิธีพิเศษ และเทคนิคการใช้อาวุธปืนในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเคลื่อนที่ภายในอาคาร การเข้าตรวจค้นภายในห้อง รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้รักษากฎหมาย และรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน ตลอดจนลดความสูญเสียต่อตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง

  อย่างไรก็ตามเมื่อผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหลักดังกล่าวเสร็จแล้ว  ก็นำความรู้มาถ่ายทอดให้กับกำลังพลในสังกัด เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments