“รองรอย”ประชุมเข้ม 3 มาตรการคดีค้ามนุษย์

 

วันที่ 5 เม.ย.2565 เวลา 9.30 น. ที่ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(ปป)และ ผอ.ศพดส.ตร. เป็นประธานการประชุม ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)

เป็นการประชุมสรุปการดำเนินการที่ผ่านมาและแผนการดำเนินการในไตรมาส 3/4 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

มี พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก.(เลขานุการ) พล.ต.ต.สันธิกร วรวรรณ ผบก.ผอ.,พล.ต.ต.เขมรินทร์ หัสศิริ ผบก.ตท.,พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ ผบก.ปคม.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้แทนหน่วย บช.น., ภ.1-9, สตม., สอท., สทส., กมค., รน.เข้าร่วมประชุม

พล.ต.อ.รอย  กล่าวสั่งการในประชุม ศพดส.ตร. วันนี้ได้เน้นย้ำ ดังนี้

1.การรับคดี ค้ามนุษย์ ให้เน้นคุณภาพ โดยให้ครบองค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามที่ได้จัดอบรมและกำชับไปแล้ว อย่าให้เกิดข้อบกพร่อง การทำคดีต้องประสานใกล้ชิดกับภาคีเครือข่ายที่ได้สั่งการไว้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.ให้ รอง ผบช. ที่รับผิดชอบงาน ศพดส. กำชับการปฏิบัติงานของ พงส. ของ บช.น. ภ.1 – 9 ก. สอท. และ สตม.ดำเนินการบันทึกการแจ้งสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และให้ประชุมค่าสินไหมทดแทนเป็นการช่วยเหลือทางกฎหมายทุกคดี ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มาตรา 33 ในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้เสียหายหรือจำเลย ตั้งแต่ต้นกระบวนการยุติธรรม

3.สั่งกำชับข้าราชการตำรวจไม่ให้เกี่ยวข้องกับการกระทำความเกี่ยวข้องการค้ามนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเด็ดขาด หากพบว่าฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการทั้งวินัยและอาญา รวมถึงพิจารณาความบกพร่องของผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.