“รองรอย”เปิดแข่งขัน SWAT Challenge 2022

วันที่ 30 พ.ค.65  ที่ ลานรวมพล กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.มอบหมาย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผบ.ตร.เดินทางมาเป็นประธาน โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ SWAT Challenge 2022 ระดับ บช. ของ บช.ตชด.( S.W.A.T. ) ประจำปีงบประมาณ 2565

มี พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ,พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลัก บุญ รอง จตช.(ช่วยเหลือ ผช.ผบ.ตร.งาน ปป.),พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ส. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม  ผบช.ภ.3,พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ,พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน ผบก.สส.ภ.8 พล.ต.ต.วันชนะ ธรรมเสมา ผบก.สอ.บช.ตชด. และตัวแทนจาก บช.ต่างๆ พร้อมด้วยเจ้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันในครั้งนี้

สำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษ ของหน่วย ต่างๆ ที่ เข้าร่วมแข่งขันการเตรียมความพร้อม ครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.- 4 มิ.ย.ประกอบด้วย

หน่วยปฏิบัติการพิเศษ “ปราบไพรีอริศัตรูพ่าย”บช.ภ 1
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ “ บูรพา 491 “ บช.2
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ “กำแหงสงคราม” บช.3
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ “ทศรถ 491 บช.ภ.4
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ “ยักขราช 49”บช.ภ.5
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ “นเรศ 58 “บช.ภ.6

หน่วยปฏิบัติการพิเศษ “อินทรี 7 “ บช.ภ.7
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ “พยัคฆ์อันดามัน” บช.8
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ “แดนไทย 54”บช.ภ.9.
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ “หนุมาน กองปราบ” ของ บช.ก.
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ “สยบไพรี” ของ บช.ปส.
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ “ แบล็ค ไทเกอร์” บช.สันติบาล

สำหรับ SWAT Challenge 2022 กำหนดให้ทุกหน่วยส่งชุดปฏิบัติการได้ทีมละ 12 นาย จุดประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาและดำรงขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการคลี่คลายสถานการณ์อาชญากรรมที่มีความรุนแรง

การแข่งแบ่งออกเป็น 5 เสตท เริ่มจาก การเคลื่อนที่ การปฏิบัติของส่วนโจมตี  การปฏิบัติของส่วนซุ่มยิง  การปฏิบัติร่วมส่วนโจมตีและส่วนซุ่มยิง การเคลื่อนที่ผ่านสนามเครื่องกีดขวาง มีกรรมการประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ไปแข่งดูไบ อรินทราช 26 และนเรศวร 261

พล.ต.อ.รอย กล่าวว่า การแข่งขันหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับ บช. (SWAT Challenge 2022)รวมถึงโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับกองบัญชาการ ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2565

ได้รับมอบหมายให้มาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม,หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับกองบัญชาการ ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในวันนี้ การปฏิบัติการพิเศษในสังกัดสํานักงานตํารวจ แห่งชาติได้ในทุกมิติ เข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติร่วมกันอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับประชาชน

“ดังนั้นขอให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความมุ่งมั่นตั้งใจหาความรู้ ฝึกทักษะการ ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชํานาญรวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทํางานใสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันใเพื่อประสานการปฏิบัติในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณ คณะทํางานใผู้รับผิดชอบโครงการ ครูฝึก ,เจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเท เตรียมการฝึกในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้จะสําเร็จลุล่วงปลอดภัยและบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการทุกประการ”

รอง ผบ.ตร. กล่าวอีกว่า โครงการฝึกอบรมนี้ เพื่อเตรียมความพร้อม ให้กับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับกองบัญชาการ ของสํานักงาน ตํารวจแห่งชาติ การฝึกอบรมนี้ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีเจตนารมณ์ที่ต้องการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการปฏิบัติภารกิจและแก้ไข สถานการณได้อย่างเป็นมาตรฐานสากล ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งต้องสามารถบูรณาการระหว่างหน่วย

สำหรับโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับกองบัญชาการ ตามที่ ตร. มอบหมายให้ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับกองบัญชาการ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพเชิงทักษะของบุคลากร ในหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ทบทวนบทบาท หน้าที่ และแนวทางในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ รอง ผบ.ตร.กล่าว

สำหรับการแข่งขัน SWAT Challenge 2022 นั้นมีการแข่งขันทั้งหมดมี 5 STAGE โดยจัดให้มีการแข่งขันวันละ 1 STAGE เป็นการแข่งขันการเคลื่อนที่เร็ว ในวันนี้ทีมที่ชนะเลิศ คือ”ทีมหนุมานจาก”กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ทีมชนะที่ 2 คือทีมจาก บช.ภ.2 ทีมชนะอันดับ 3 คือทีมจาก บช.ภ.4 ฯ โดยทางคณะกรรมการ การแข่งขันจะนำคะแนนรวมของทั้ง 5 STAGE เพื่อหาผู้ชนะเลิศต่อไป