“รองเด่น”เปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 21 ก.ค.65เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเมืองมีนถิ่นทอง สนง.เขตมีนบุรี

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.   พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น., พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง รอง บช.น., พล.ต.ต.สยาม บุญสม รอง ผบช.น., พล.ต.ต.พลฑิต ไชยรส ผบก.น.3, ผู้แทน สนง.เขตมีนบุรี พร้อมหน่วยร่วมที่สนับสนุนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมพิธีเปิดจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ที่กระทำความผิดหรือกลุ่มเสี่ยงในการแข่งรถในทางและความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1

เนื่องในวโรกาสเป็นเดือนมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว/ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น.