“รองโจ๊ก”มอบนโยบาย ศูนย์ปราบปรามหนี้นอกระบบฯ

 

วันที่ 24 พ.ค.65 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปน.ตร.)  เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้กับชุดปฏิบัติการ ศปน.ตร. พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปน.ตร. และ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปน.ตร.

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์  กำชับให้ชุดปฏิบัติการ ศปน.ตร. ให้ความสำคัญกับข้อมูลการกระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ  ปัจจุบันเปิดรับ 2 ช่องทาง ได้แก่ สายด่วน 1599 หรือสามารถแจ้งความได้ตามสถานีตำรวจทุกท้องที่ทั่วประเทศ โดยสั่งการให้ประสานการปฏิบัติกันระหว่างฝ่ายรับแจ้งเหตุ ฝ่ายสืบสวน และฝ่ายสอบสวน ให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีการรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะอย่างใกล้ชิด

ยังได้สำรวจคดีที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบทั้งหมด เพื่อเร่งรัดให้เสร็จสิ้นตามกรอบเวลา รวมทั้งได้กำหนดตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติเพื่อใช้วัดผลการปฏิบัติให้เห็นความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบไปด้วยมาตรการการรับแจ้งเหตุ การปราบปราม และการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

นอกจากนี้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ในฐานะ ผอ.ศปน.ตร. ยังได้เน้นย้ำให้ชุดปฏิบัติการ ศปน.ตร. เพิ่มการตรวจสอบเหตุหนี้นอกระบบให้ครบทั้ง 7 ประเภท ประกอบด้วย แก๊งหมวกกันน็อค ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด การปล่อยกู้ออนไลน์ แก๊งรับจำนำรถ รับขายฝากที่ดิน จำนองที่ดิน และการวางประกันต่างๆ

เมื่อตรวจสอบเหตุแล้ว หากพบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดรายใด ให้ขยายผลจับกุมให้ถึงตัวการใหญ่ให้ได้ และให้รายงานผลการปฏิบัติให้ทราบตามวงรอบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุมสั่งการ และให้ความช่วยเหลือกรณีพบปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป