รับส่งมอบตำแหน่งผบก.ป.คนที่38

วันที่ 13.30 น.วันที่ 11 ต.ค.64 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.)

มีการจัดพิธีรับมอบตำแหน่งผู้การกองปราบ คนที่ 38 โดยมีรองผู้บังคับการ ผู้กำกับการ 1-6 กก.สนับสนุน และกก.อก .บก.ป.และข้าราชกาตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปราม ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

สำหรับการรับมอบตำแหน่งครั้งนี้ เนื่องจากพล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม อดีตผู้บังคับการปราบปราบ ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ขึ้นไปเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.)

มีพ.ต.อ.มนตรี เทศขัน รองผบก.ป.นรต.46 ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาเช่นกัน ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการปราบปราม ลำดับที่ 38

พล.ต.ต.สุวัฒน์ กล่าวว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย ที่ได้ร่วมทำงาน ร่วมกันสร้างขื่อเสียงให้หน่วยงานกันมา จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขอให้ตั้งใจทำงานให้สมกับคำว่า เป็นที่พึ่งสุดท้าย ให้กับประชาชน

ด้านพล.ต.ต.มนตรี ว่าที่ผู้บังคับการปราบปราม กล่าวว่า

ขอขอบคูณพล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และผู้บังคับบัญชา ที่ได้มอบความไว้วางใจให้มาดำรงตำแหน่งผู้บังคับการปราบปราม

ขอให้คำสัตย์ปฏิญานว่า กองบังคับการปราบปรามจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

เป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชา และทุกฝ่าย สมกับคำกล่าวที่ว่า มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้าง ประชาชน

จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อไป