รำลึก120ปีสมเด็จย่า

246

 

#คิดถึงสมเด็จย่า
เวลา 10.30 น.วันที่21ต.ค.63 ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

พลตำรวจโท พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 120

โดยมีผู้บังคับบัญชา อดีตผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ส่วนราชการ/เอกชน คณะลูกเสือชาวบ้าน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า ทรงช่วยเหลือพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบาก

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจในพื้นที่ห่างไกลในชนบททั่วราชอาณาจักร เพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข ขจัดความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์

ทรงจัดตั้งมูลนิธิหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว., มูลนิธิขาเทียม, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีโอกาส ได้ถวายงานแด่พระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด เช่น ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจน้ำ กองบินตำรวจ เป็นต้น

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (21 ตุลาคม) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและจักปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 (เมื่อครั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคต) ใจความว่า

“สมเด็จย่าสิ้นแล้ว อย่างสงบที่สุด สมเด็จย่ารักตำรวจมาก ช่วยดูแลงานต่างๆ ของตำรวจอย่างดี

เป็นการสมควรที่ตำรวจทุกคนจะได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเข้มแข็ง อย่างสุดความสามารถเพื่อประเทศชาติ เพื่อจะได้เป็นพระราชกุศลต่อสมเด็จย่าต่อไป”

แม้สมเด็จย่าจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่พระเกียรติคุณจะยังคงสถิตถาวรอยู่ในความทรงจำของข้าราชการตำรวจและพสกนิกรชาวไทยตลอดนิรันดร์กาล