รื่นรมย์ชมวังปารุสก์ ประจำปี ๖๒

วันที่ 25 มิ.ย. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงานรื่นรมย์ชมวังปารุสก์ ประจำปี ๒๕๖๒ในธีม “เปิดประตูสู่กาลเวลา” ในวันที่ ๕-๗ ก.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.oo น. ที่พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

พิธีเปิดงานวันที่ ๕ ก.ค. เวลา ๑๗.๐๐ น.
พร้อมรับชมกิจกรรมการแสดง อาทิ หุ่นละครเล็ก รำฉุยฉาย ฟ้อนสาวไหม ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก ขับเสภา เป็นต้น

กิจกรรมภายในงาน ร้านค้าศิลปวัฒนธรรมไทยย้อนยุด กิจกรรมนำชมพิพิธภัณฑ์
ตำรวจ วังปารุสกวัน ชมตำหนักปารุสกวัน การแสดงโชว์สุนัขตำรวจ การแสดงดนตรีไทย ดนตรีแจ๊สโดยวงดุริยางค์ตำรวจ

สาธิตการทำบุหงารำไป การร้อยมาลัยโคม
สอนการสานปลาตะเพียนใบลาน สาธิตการประดิษฐ์แป้งพวง

กิจกรรมเสวนา โดย อ.อภิวัฒน์ โควินทรานนท์ เรื่อง “พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๕”

ในวันที่ ๖ ก.ค. เรื่อง “พระราชวังในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖”

ในวันที่ ๗ ก.ค.แต่งชุดไทยเข้าร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึกฟรี

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ตั้งอยู่ที่ หัวมุมถนนศรีอยุธยา ตัดกับถนนราชดำเนินนอก ใกล้ลานพระบรมรูปทรงม้า ติดกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บชน.) ตรงข้ามสวนอัมพร

เพื่อความสะดวกในการเข้าชม แนะนำให้เดินทางโดยรถสาธารณะ เพราะที่จอดรถมีพื้นที่จำกัด