Thursday, April 25, 2024
More
  Homeข่าวทั่วไปร่วมกตัญญูส่งชุด ฉก.ฝึกปฏิบัติการร่วม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปี 2567

  ร่วมกตัญญูส่งชุด ฉก.ฝึกปฏิบัติการร่วม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปี 2567

   

  วันที่ 18 ก.พ. 67 ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู และ คุณสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ ได้จัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครฯ ชุดเฉพาะกิจในการเข้าร่วม “ฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปี 2567” เข้าทำการฝึกภาคสนาม ( FTX – Field Training Exercises) ที่จ.ลพบุรี จ.สระบุรี และ จ.ชลบุรี

  โดยจัดกำลังเข้าพื้นที่เพื่อเข้าร่วมวางแผนหารือ และตรวจสภาพภูมิประเทศร่วมกับส่วนควบคุมการฝึกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ตามนโยบายของ พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก และ พล.ท.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ แม่ทัพภาคที่ 1  เน้นในภารกิจการตั้งรับของ กองพันทหารม้าเฉพาะกิจที่ 23 ณ กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ฯ และได้ตรวจเยี่ยมการฝึก

  ผู้เข้ารับการฝึกจัดกำลังพลจากกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ร่วมกับนักเรียนนายร้อยจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่มาทำการฝึกเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนนายร้อย ซึ่งเมื่อจบการศึกษาไปจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับหมวดในอนาคต

  สำหรับการฝึกปฏิบัติการร่วม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปี 2567 นั้นเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างทหารจาก 3 เหล่าทัพ, ข้าราชการพลเรือน และตำรวจ ใช้พื้นที่ฝึกในจังหวัดลพบุรี, สระบุรี และชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

  ในห้วงที่ผ่านมาได้มีการฝึกการวางแผน, การฝึกแลกเปลี่ยน, การฝึกเฉพาะหน้าที่ และการฝึกภาคสนาม  เริ่มทำการฝึกตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 19 ก.พ. 67 สำหรับห้วงเวลาที่มูลนิธิร่วมกตัญญูจัดส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครฯ ชุดเฉพาะกิจเข้าร่วมทำการฝึกคือระหว่างวันที่ 15-19 ก.พ.67

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments