ร่วมลงนามถวายพระพร

วันที่ 19 เม.ย.62 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.น. พร้อมคณะ รอง ผบช.น. ผบก.น. 1 – 9 , จร. , สปพ. , อคฝ. และ ผบก.ประจำบช.น.

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่ทรงเสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์