ร้องบิ๊กแป๊ะขอเปิดอัตรารับ พงส.เพิ่ม

   
วันที่ 7 ก.ย. ที่สมาคมพนักงานสอบสวน สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต 
กลุ่มผู้ช่วยพนักงานสอบสวนอยากเป็นพนักงานสอบสวน 84 คน นำโดย ด.ต.ภัทธภัทร์ วงศ์น้ำคำ ผบ.หมู่ป.สภ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ยื่นหนังสือผ่าน พ.ต.อ.มานะ เผาะช่วย รองผบก.น.8 ในฐานะเลขาธิการ สมาคมพนักงานสอบสวน
ร้องขอความเป็นธรรมถึง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ขอให้พิจารณาหลักการเปิดอัตรารับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
เนื่องจากการแบ่งอัตราที่เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานสอบสวนเพียง 250 อัตรา แต่มีผู้สอบผ่านถึง 350 คน ทำให้อัตราตำแหน่งไม่มีความเหมาะสม
    
พ.ต.อ.มานะ เผาะช่วย รองผบก.น.8 กล่าวว่า จากการเปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ และเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

สอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีพ.ศ.2562

โดยรับจำนวน 1,000 คน แบ่งอัตราส่วน รับสมัครเป็นเนติบัณฑิต(นบท.)ผู้หญิง 500 คน นบท.ผู้ชาย 250 คน และข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 250 นาย 

ผลสอบในส่วนของชั้นประทวน มีผู้สมัครสอบ 1,228 นาย สอบผ่าน 350 นาย รับเต็มอัตรา 250 นาย ติดสำรองอีก 84 นาย
ในจำนวน 84 นาย มีคะแนนผ่านเกณฑ์การสอบ เห็นได้ว่าตำรวจชั้นประทวนกลุ่มนี้มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วย พงส.ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
ทุกนายมีคุณสมบัติครบ รวมถึงมีความตั้งใจที่จะเป็นพนักงานสอบสวนและทำงานเพื่อประชาชน
    
พ.ต.อ.มานะกล่าวด้วยว่า รู้สึกดีใจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้โอกาสตำรวจชั้นประทวนสอบเป็น พงส.
แต่ตัวเลขผู้สมัครสอบกับจำนวนที่เปิดรับไม่สอดคล้องกัน อยากให้ผู้ที่ต้องการเป็น พงส.จริง ๆ เข้ามาทำงานที่ถนัด ยังมีตำแหน่งที่ว่างอยู่จำนวนมาก
อีกทั้งในส่วนอัตราของเนติบัณฑิต (นบท.) ผู้ชายมีผู้มาสมัคร 202 คน ผ่านเพียง 62 คน ส่วนผู้หญิงมีผู้สมัคร 219 คน ผ่านเพียง 104 คน
ในจำนวนผู้ที่สอบได้อาจมีการถอนตัว ทำให้จำนวน พงส.ลดลงไปอีก  อยากร้องขอความเป็นธรรมให้ทั้ง 84 นาย ให้ผบ.ตร.พิจารณาความเหมาะสมต่อไป