ลดอาชญากรรม ทำเมืองพิจิตรให้ปลอดภัย

 

พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป ผกก.สภ.เมืองพิจิตร หรือผกก.มาร์ค นรต.52 

ยกระดับบริการประชาชน ตามมาตรฐานสากล ปรับปรุงการบริการ “ห้อง One Stop Service”

มีขั้นตอนการคัดกรองเพื่อป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่พร้อมเพรียง พร้อมดูแลพี่น้องประชาชนเต็มที่

มีความเป็นธรรม กำชับและเน้นย้ำให้ตำรวจทุกนาย เฝ้าระวังป้องกันสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่

พบปะประชาชน ดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง พร้อมวางแนวทางทำ เมืองพิจิตรให้ปลอดภัย  ถนนปลอดภัยลดความหวาดกลัวต่ออาชญากรรม “เพื่อประชาชนชาวพิจิตร”

ต้องการให้เป็น สภ.นำร่องลดความหวาดกลัวอาชญากรรม ร่วมกับพ.ต.ท.ทวี บุญกันฑ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพิจิตร และ พ.ต.ท.วิทยะ วระลักษ์ สวป สภ.เมืองพิจิตร

บรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ ตามโครงการเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานป้องกันปราบปราม

“ผมสอนน้องๆ เสมอว่า  ตำรวจคือประชาชน  เราเพียงแต่ใส่เครื่องแบบ  แล้วมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชน  ในการปราบปรามโจรผู้ร้ายเท่านั้น 

อย่าทำตัวเป็นเจ้าใหญ่นายโต  วันนึงหมดหน้าที่ก็กลับคืนสู่สามัญ  ไม่ต้องติดยึด 

จงเป็นตำรวจที่ประชาชนรัก  คนร้ายหวาดกลัว เปลี่ยนจากขี้เกียจ ให้เป็นลงมือทำ”

พ.ต.อ.กัมพลกล่าว

นำกำลังข้าราชการตำรวจ ร่วมปล่อยแถวรณรงค์ออกตรวจสถานบริการ เพื่อเน้นย้ำ ตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ณ ลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

การปฏิบัติออกตรวจเยี่ยม จุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ต.ปากทาง และ ต.คลองคะเชนทร์  อ.เมืองพิจิตร

พร้อมสั่งการให้ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับสถานการณ์ ของโรคโควิด -19 และการป้องกัน

โดยการสวมแมสก์ผ้า หรือหน้ากากอนามัย อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย ของการไม่สวมแมสก์ เมื่อออกนอกเคหะสถาน

ทั้งนี้ความผิดข้อหาไม่สวมหน้ากาก ตำรวจสามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตามคำสั่งกรมควบคุมโรค

อัตราค่าปรับแต่ละครั้งคือ ครั้งที่1 6,000 ครั้งที่2 12,000 ครั้งที่3 20,000

ร่วมกับพ.ต.ท.วิทยะ วรลักษ์ สวป.สภ.เมืองพิจิตร ตรวจเยี่ยมและมอบขนมและเครื่องดื่มให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและจุดตรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19ในช่วงเทศกาลปีใหม่

มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิทยะ วระลักษ์  สวป.สภ.เมืองพิจิตร  พร้อมชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ออกพบปะเยี่ยมเยียน ประชาชน หมู่บ้านตำรวจชุมชนสัมพันธ์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5  ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร

ได้พบปะพูดคุยกับนายเจตน์ ศรีสมุทร ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ และชาวบ้าน ร้านค้ากลางหมู่บ้าน เรื่องการป้องกันอาชญากรรมเบื้องต้น 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 การห้ามเรื่องการลักลอบเล่นการพนัน ต่างๆในพื้นที่

การระวังเยาวชนเข้าไปมั่วสุมเรื่องยาเสพติด  และแนะนำเรื่องการแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ การแจ้งเหตุทางสื่อโซเชียล ไลน์ และเฟซบุ๊ก

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191 ให้ พ.ต.ท.วิทยะ  วระลักษ์ สวป.สภ.เมืองพิจิตร  พร้อมชุด ชมส.สภ.เมืองพิจิตร

ออกพบปะเยี่ยมเยียน ประชาชน หมู่บ้านเอื้ออาทร ต.ปากทาง ฯ ศึกษาวิถีชุมชน แบบอย่างเศรษกิฐพอเพียง ของประชาชนในชุมชน

และได้พุดคุยแนะนำเรื่องการป้องกันอาชญากรรม การเฝ้าระวังคนร้ายหรือพวกมิจฉาชีพ ที่จะเข้ามาในชุมชน ในรูปแบบของต่างๆ เพื่อป้องกันการก่อเหตุ และได้แนะนำเรื่องการแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 

สั่งการให้ พ.ต.ท.วิทยะ  วระลักษ์ สวป.สภ.เมืองพิจิตร  พร้อมชุด ชมส.สภ.เมืองพิจิตร ออกพบปะเยี่ยมเยียน ประชาชน ชุมชนบึงสีไฟ ตอนล่าง 

เพื่อรับทราบปัญหาของชุมชนและได้พูดคุย เรื่องต่างๆ เช่น กลุ่มคนที่มั่วสุมเรื่องยาเสพติด การระวังบุคคลภายนอกที่เข้ามา บ้านเช่าและเข้าพักอาศัย ตลอดจนเรื่องการป้องกันเชื้อโรค โควิด -19 

รวมทั้งให้ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ และสายตรวจรถยนต์ ชุดที่ 4 สภ.เมืองพิจิตร ออกตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับครอบครัวของนายมงคล  สุขเทศ  บ้านเช่าเลขที่ 22/47 ถ.คลองคะเชนทร์(ซ.เรืองศิริ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

กรณีร้องขอไปศูนย์ 191ว่าช่วงนี้ตกงานไม่มีเครื่องอุปโภค บริโภค ในการดำรงชีพประจำวัน

จึงได้นำข้าวสาร อาหารแห้งมอบให้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขณะที่ใกล้เปิดเทอมการศึกษาแล้ว จัดโครงการตัดผมฟรี กับตำรวจชุมชนสัมพันธ์สภ.เมืองพิจิตร ชุมชนไหนหมู่บ้านใดสนใจติดต่อมาได้บริการประทับใจ

มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิทยะ  วระลักษ์ สวป.สภ.เมืองพิจิตร  พร้อมชุด ชมส.สภ.เมืองพิจิตร

เข้าร่วมประชุมและได้เสนอโครงการอบรมการป้องกันยาเสพติดของเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ของ อบต.บ้านบุ่ง

พ.ต.อ.กัมพลขอขอบคุณ นายสมควร ท้าววรบุตร นายก อบต.บ้านบุ่ง  นางขวัญใจ ไชยูปถ้มภ์ ปลัด อบต.บ้านบุ่งและคณะกรรมการฯ

มีการดำเนินงานให้ พ.ต.ท.วิทยะ  วระลักษ์ สวป.สภ.เมืองพิจิตร และชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวชิร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 

บุหรี่ไฟฟ้ามหันตภัยร้ายทำลายชีวิต  ปลูกกัญชาไว้ผิดกฎหมาย ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดกับเยาวชน

คือการให้วัคซีนป้องกันกับตัวน้องๆ เยาวชน ที่ค่ายลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

โดยชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.เมืองพิจิตร ตระหนักอยู่เสมอ เพราะน้องๆคืออนาคตของประเทศชาติ เหมือนต้นกล้าที่รอวันเติบโต อย่างมีคุณภาพ

“ปีใหม่ที่ผ่านมา นอกจากผมทำการ์ดคำอวยพรให้ลูกน้องพร้อมเงิน 500 บาทแล้ว ยังเล็งเห็นว่า ช่วงเวลานี้มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 รุนแรงมากขึ้นกว่าครั้งแรก

ได้ใช้เงินส่วนตัวทำประกันติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ลูกน้อง 150 นาย คนละ 399 บาท  เป็นเงินเกือบ 60,000 บาท

เนื่องจากอาชีพตำรวจไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไม่พบปะกับผู้คนได้ 

ตำรวจเป็นอาชีพที่ต้องดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนต้องใกล้ชิดชาวบ้านอยู่เสมอ ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง

จะมีเงินคุ้มครองถ้าติดเชื้อโควิด-19 บริษัทประกันจะจ่ายให้ทันที่ 100,000 บาทในระยะเวลา 1 ปี

อย่างน้อยก็เป็นการสร้างความมั่นใจในการทำงาน แม้ที่ผ่านมาจะทำงานด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทอยู่แล้ว

เน้นย้ำให้ใส่หน้ากากให้เป็นนิสัย  ลดการอยู่ที่แออัดและเสี่ยงสูง ดูแลตัวเองและรับผิดชอบตัวเองให้ดีที่สุด เชื้อโควิด-19 ก็ติดยากขึ้น 

นอกจากนี้ยังทำความสะอาดบ้านพักตำรวจสภ.เมืองพิจิตรให้น่าอยู่ นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ เลี้ยงไก่ไข่หลังบ้านพักตำรวจ

ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร จัดโครงการปลูกข้าว ตามรอยพ่อเพียงพอกิน ให้ลูกน้องอีกด้วย

ผมมีความคิดว่า หน้าที่การทำงานท่าน(ลูกน้อง)ต้องทำให้เต็มที่ แต่หน้าที่ดูแลท่านเป็นหน้าที่ของผู้กำกับ

ให้ด้วยความรัก ให้เพราะอยากให้รู้ว่าทุกคนคือคนสำคัญ 
” ผกก.มาร์คกล่าว

เสือออนไลน์14/7/64