ว่าด้วยเรื่องการขอใบป.3ของตำรวจมดงาน

FC.policenewsvarieties ส่งมาค่ะ

ผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตใบป.3นิดหนึ่งนะครับ

ผมขอยกเหตุผลบางตอนมาประกอบด้วยนะครับครับ

ต้องยอมรับว่าช่วงแรกๆที่มีโครงการปืนรุ่นนี้เข้ามาตำรวจเรายังให้ความสนใจน้อยมากครับ

ก็จะมีตำรวจจำนวนน้อยที่ไปยื่นขอใบป.3วัน
ซึ่งบางคนยื่นเช้าได้เย็นเลยก็มีครับ…เราต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนครับ

หลังจากนั้นตำรวจเราจำนวนมากก็เริ่มตื่นตัวทั่วประเทศ อยากจากได้ปืนรุ่นนี้กันมากขึ้น

ก็เลยเกือบทั้งประเทศรีบไปยื่นขอใบ.3จนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับเรื่อง ปรับตัวยังไม่ทัน เพราะมีจำนวนมาก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆอีกหลายหน่วยงาน ที่ยื่นเรื่องขอซื้อปืนโครงการนี้ด้วยครับ

เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่รับเรื่องและผู้ที่เซ็นอนุมัติก็ยังทำตามใจที่เราต้องการไม่ได้ทันใจ

บางคนรีบเร่ง ให้เจ้าหน้าที่เขาทำให้
จนมาการกระทบกระทั่งกัน (จนน่าเกลียดก็มี เราต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยครับ) และต้องมีความเห็นอกเห็นใจเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะครับ

อย่าคิดแต่เข้าข้างตัวเองฝ่ายเดียวก็มีครับ…อันนี้ผมมีประสบการณ์ตรงครับ

ตอนหลังก็มีหนังสือเวียนของฝ่ายปกครอง ให้กระชับให้ความสะดวกและบริการเต็มที่ จากผู้บังคับบัญชาลงมา…แก่ผู้ขอใบอนุญาต ป.3 โดยส่วนใหญ่

ผมเห็นว่าหลายๆที่บริการดีมากครับ ต้องขอชมเชยจากใจ…

แต่ก็อาจจะมีจำนวนน้อย ที่ขั้นตอน ลีลา เวลา อาจจะเยอะไปหน่อย หรือ มีเงื่อนไข ถึงจะต้องให้ไปตรวจสุขภาพจิตใจก่อน ก็มี

แล้วแต่ อำนาจ หรือ จิตใจ หรือความต้องการสกรีน อะไรต่างๆก็ว่าไป

แต่รวมๆแล้ว …โดยส่วนตัว โดยภาพรวมต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายส่วนใหญ่ ที่เห็นอก เห็นใจ ตำรวจชั้นผู้น้อยที่ต้องออกเงิน ซื้อปืนเอง ออกค่าใช้จ่ายการเดินทางเอง เสียเวลาเอง อดทนเอง

บางคนต้องไป กู้หนี้ ยืมสิน เพื่อไปซื้อปืน มาทำหน้าที่พิทักษ์รับใช้ประชาชน

เจ้าหน้าที่ส่วนไหนที่ทำดีแล้วขอชื่นชมนะครับแต่ที่ยังทำตัวไม่ดี มีอคติ มีโน่น นี่ นั่น ก็ขอให้เข้าใจตำรวจชั้นผู้น้อยด้วยนะครับ

พวกเราไม่ได้อยากไปกระทบกับใคร หรือ เพื่อนอาชีพราชการเช่นกัน…

ถ้าทำดีแล้วให้ทำต่อไปครับขอชื่นชม แต่ถ้ายังตัวไม่ดี ให้ปรับตัวเสียใหม่ครับ พวกเรายินดีครับ…

ขออย่างเดียว อย่ามารังแก หรือซื้อเวลา หรือทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิม…ตำรวจชั้นผู้น้อย ที่ตั้งใจทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ดีเลยครับ…

ตำรวจชั้นผู้น้อยจนครับ/ที่ทำทุกวันนี้ตั้งใจเป็นตำรวจที่ดีครับ

ที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ได้ว่าใครดีหรือไม่ดี……ไม่ได้คิดตำหนิติเตียนใคร แต่อยากจะบอกว่า…

ช่วยกันทำความดีเถอะครับ แล้วทุกอย่างก็จะดีหมดครับ

ขอบคุณครับ