Saturday, July 20, 2024
More
  HomeCan i show“ วัยรุ่นพันธุ์ใหม่ หัวใจสมานฉันท์ ”ที่บางเลน

  “ วัยรุ่นพันธุ์ใหม่ หัวใจสมานฉันท์ ”ที่บางเลน

  บิ๊กตุ้ย !!!ตำรวจภูธรภาค 7 เปิดโครงการนำร่อง “ วัยรุ่นพันธุ์ใหม่ หัวใจสมานฉันท์ ” จะทำอย่างไรให้กลุ่มวัยรุ่นพันธุ์ใหม่ไม่เป็นนักเลง และไม่ต้องจบที่นักโทษ 

  ภายใต้การอำนวยกายสั่งการ ของ พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผบก.ภ.จว.นครปฐม ได้หมายให้ พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ รองผบก.ภ.จว. นครปฐม พ.ต.อ.อภิศักดิ์ กำเนิด ผกก.สภ.บางเลน พ.ต.ท.อุทัย สุมาลัย รอง ผกก.ป. สภ.บางเลน พ.ต.ท.ไชยรัตน์ อุทสาร สวป.สภ.บางเลน และ ร.ต.อ.วิสันต์ บุญประสพ สวป.(ชส.) สภ.บางเลน ดำเนินการโครงการ “ วัยรุ่นพันธุ์ใหม่ หัวใจสมานฉันท์ ” สถานีตำรวจภูธรบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นโครงการนำร่อง ของ ตำรวจภูธรภาค 7

  พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ รองผบก.ภ.จว.นครปฐม กล่าวว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ปัญหากลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุ ทะเลาะเบาะเว้ง ก่อการ วิวาท หรือ ความขัดแย้งของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ อำเภอบางเลน นั้นยังคงเป็น ปัญหาที่ยังพบเห็นอยู่เป็นระยะ

  ตามสถิติที่รวบรวมจากงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธร บางเลน ได้รับแจ้งเหตุตั้งแต่เมื่อปี 2566 คือวันที่ 7 ก.พ.  กลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุปาระเบิดใส่บริเวณถนน หมู่ 10 ต.บางเลน วันที่ 7 ก.ยัง.กลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถไล่ทำร้ายและปาระเบิดบริเวณหลังวัดไผ่คอกวัว ต.บางเลน

  วันที่ 11 ต.ค. กลุ่มวัยรุ่นไล่ทำร้ายกันและปาระเบิด บริเวณประตูน้ำวัดบางเลน ต.บางเลน วันที่ 2 และ 3 พ.ยัง. กลุ่มวัยรุ่นปาระเบิดใส่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ 1 ต.วัดไทร วันที่ 29 ธ.ค. กลุ่มวัยรุ่นปาระเบิดใส่กันบริเวณใกล้เคียงบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ต.ไทรงาม

  จากสถิติดังกล่าวพบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทเพิ่มความถี่มากขึ้น  เกิดจากความคิด ค่านิยม ที่ผิด เรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้ง และการแก้แค้นกับคู่อริทั้งพื้นที่ใกล้เคียงและกลุ่มวัยรุ่นต่างพื้นที่

  เนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกันมีแนวคิดไปในทางที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากเพื่อน รุ่นพี่หรือได้รับอิทธิพลจากการรับชมสื่อโซเชียลแล้วนำมาเป็นพฤติกรรมเลียนแบบ ก่อให้เกิดความแตกแยก ทะเลาะวิวาท มีการทำร้ายร่างกายกันโดยใช้อาวุธมีด ปืน และวัตถุระเบิด ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อคู่กรณี รวมถึงทำให้ประชาชนในพื้นที่นั้นเกิดความเดือดร้อนและหวาดกลัวกลุ่มวัยรุ่นที่จะไล่ทำร้ายกันในพื้นที่สาธารณะหรือแม้กระทั่งพื้นที่ส่วนบุคคลนั้น

  แม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางเลน จะใช้มาตรการเชิงรุก เช่น การจับกุมอาวุธมีด ปืน และวัตถุระเบิด รวมถึงการนำกลุ่มวัยรุ่นมาทำประวัติเพื่อเป็นฐานข้อมูลอีกทั้งเป็นการปรามปรามกลุ่มวัยรุ่นไปด้วย แต่ก็ยังไม่อาจทำให้เกิดความสงบที่แท้จริงและยั่งยืน

  จากการลงพื้นที่พูดคุยสอบถาม พ่อแม่ พี่น้อง ประชาชน ในพื้นที่ที่เคยมีเหตุเกิดขึ้นนั้น ปรากฏว่ายังมีความหวาดกลัวอันตราย จากการก่อเหตุทะลาะวิวาทกันของกลุ่มวัยรุ่น โดยผู้ปกครองของกลุ่มวัยรุ่นที่มีความขัดแย้งกัน ยังมีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกัน บูรณการช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อให้ลูกหลานของตนไม่ต้องอยู่ในสังคม อย่างหวาดกลัวระแวงภัยที่จะมาถึงตัว และสามารถดำเนินชีวิตได้เป็นไปอย่างปกติ

  พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ รองผบก.ภ.จว.นครปฐม กล่าวต่อว่า  ได้กำหนดให้ สถานีตำรวจภูธรบางเลน จัดทำโครงการนำร่อง “ วัยรุ่นพันธุ์ใหม่ หัวใจสมานฉันท์ ” ขึ้นเพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นเป้าหมาย ในพื้นที่อำเภอบางเลน

  โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่เคยทะเลาะวิวาทกันคือ กลุ่มพระพิมลและกลุ่มคลอง ศิริราช 20 ราย ที่มีความขัดแย้งกันอยู่ให้ ลด ละ เลิกการ ทะเลาะ เบาะเว้ง ก่อเหตุ วิวาท และ ทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันเพื่อสร้างมิตรภาพ และ สมานฉันท์กันอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม

  โดยอาศัยการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหากลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น  มี วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาทะเลาะวิวาทหรือความขัดแย้งของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอบางเลน เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มวัยรุ่นในเรื่องต่างๆ ปลูกฝังค่านิยมและสร้างทัศนคติที่ดี และปรับเปลี่ยนความคิดหรือค่านิยมผิดๆ ที่ผ่านมา

  โดยกลุ่มวัยรุ่นจะมีการทำกิจกรรมสันทนาการ บำเพ็ญประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เล่นกีฬา วาดเขียน และอื่นๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างกลุ่มวัยรุ่นด้วยกันเอง เพื่อลดความขัดแย้ง และติดตามพฤติกรรมของวัยรุ่นกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด

  จะมี ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรบางเลน ในลักษณะเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาต่อการดำเนินชีวิตและเพิ่มองค์ความรู้ในการใช้ชีวิตให้เป็นไปอย่างสุจริตชนทั่วไปตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางเลน ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีต่อพ่อแม่ พี่น้องประชาชน

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments