Tuesday, June 18, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันว.8 อำลาจาก”ผบ.เด่น”

  ว.8 อำลาจาก”ผบ.เด่น”

  “เพื่อนข้าราชการตำรวจ ที่รักทุกท่าน”

  ในโอกาสที่ผม จะเกษียณอายุราชการ ในวันนี้

  ผมขอขอบคุณ ข้าราชการตำรวจทุกนาย ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ มาตลอดระยะเวลา 1 ปี ในการดูแลความสงบสุขให้แก่สังคม พี่น้องประชาชน ร่วมกันทำหน้าที่ในฐานะ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ได้อย่างสมเกียรติ สมศักดิ์ศรี

  ขอให้พวกเราทุกคน ภาคภูมิใจในความ เป็น ”ตำรวจ” เพราะ มีภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ สำคัญ ในการแก้ไขปัญหา ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้สังคมปกติสุขเรียบร้อย

  สุดท้ายแห่งการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ในวันนี้ ผมขอ อัญเชิญบารมีแห่งพระนิรันตราย และพระพุทธโสธร ตร.108 ปี ซึ่งประดิษฐาน ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทุกท่านเคารพนับถือ พระบุญญาบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ตลอดจนผลบุญ กุศลที่ผมเพียรสร้างตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

  ได้โปรดดลบันดาลให้ข้าราชการตำรวจทุกท่านและครอบครัว สุขภาพที่ดี มีความสุข ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง มีสติปัญญาที่เฉียบแหลม มีความเพียรที่สมบูรณ์ และ มีคุณธรรมที่มั่นคง ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

  ด้วยรักและปรารถนาดี

  พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
  (พิทักษ์ 1)

  30 กันยายน 2566

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments