Saturday, May 25, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันศาลจังหวัดพัทยาจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี66

  ศาลจังหวัดพัทยาจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี66

  ศาลจังหวัดพัทยาจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2566 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

  วันที่ 7 ส.ค.66 ที่บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลจังหวัดพัทยา

  นายคนองเดช สวัสดิ์วงศ์วิชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรพี ประจำปี 2566 คณะศาลจังหวัดพัทยา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ร่วมถวายมาลัยพระกร วางพวงมาลา ท่ามกลางตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายความระลึก

  สำหรับพิธีการ จัดให้มีพิธีทางศาสนาโดยนิมนต์พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายภัตตาหารเช้า และเครื่องปัจจัยไทยธรรม จากนั้นเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระอนุสาวรีย์ “บิดาแห่งกฎหมายไทย”

  วันรพี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งนักกฎหมายยกย่องพระองค์ท่านเป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” และเรียกวันนี้ว่า “วันรพี” ตามพระนามเดิมคือ “พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์”

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417 เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงศึกษาวิชาภาษาไทย ในสำนักพระยาศรีสุนทรโวหาร

  ต่อมา ทรงไปศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประเทศอังกฤษได้ 3 ปี และเสด็จไปศึกษาวิชากฎหมาย ณ สำนักไครสต์เชิร์ช มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ จนสำเร็จการศึกษาได้ปริญญาตรีเกียรตินิยม แล้วเสด็จกลับมารับราชการในประเทศไทย โดยดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม และดำรงตำแหน่งนายกสภาข้าหลวงพิเศษ ทำหน้าที่สะสางกฎหมายต่างๆ พร้อมจัดวางระเบียบศาลยุติธรรมของประเทศให้เข้าสู่ระบบใหม่ ปรับปรุงศาลต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมือง

  พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเสียใหม่ ทำให้ราชการศาลยุติธรรมของประเทศไทย เจริญมั่นคงทัดเทียมนานาอารยประเทศ จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2462 พระองค์ทรงประชวรด้วยวัณโรคที่พระวักกะ ได้เสด็จไปรักษาพระองค์ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จนกระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2463 รวมพระชนมายุได้ 47 พรรษา

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments