ศูนย์PCTนครบาล ชี้แจง พงส.บ่นเจ้านายเร่งรัดการทำงาน

จากบทความแพร่หลายในหมู่พนักงานสอบสวนนครบาลถึงความอัดอั้นตันใจที่กล่าวถึง “รองสมุห์พระนครบาล“ ผ่านเพจ “พระจันทร์ลายกระต่าย”นั้น

เมื่อวันที่25พ.ค.65 ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนครบาล” หรือPCT นครบาล  ส่งคำชี้แจงมาทาง policenewsvarieties ดังนี้

1.การใช้เอกสาร(รายการเดินบัญชี)

ซึ่งได้จากธนาคาร ในรูปแบบไฟล์   นั้น  สามารถนำมาใช้ประกอบสำนวนการสอบสวนได้อยู่แล้ว เพียงแต่ต้องสอบปากคำเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อยืนยัน  เท่านั้น (ธนาคารสาขา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หรือ ใกล้เคียง)

ข้อดีของการใช้เอกสารดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ จะสามารถนำไปใช้ในการสืบสวน ขยายผล ทำฐานข้อมูลบัญชีของคนร้าย ได้สะดวกกว่าในรูปแบบกระดาษ  ซึ่งคนร้ายมักเป็นกลุ่มองค์กร จะมีการใช้บัญชีหลากหลายสลับซับซ้อน

อาจเป็นขั้นตอนที่พนักงานสอบสวนทั่วไปส่วนใหญ่  ไม่เคยเจอ หรือ แตกต่างไปบ้าง  แต่ในยุคสมัยนี้  เราต้องเปลี่ยน  เราต้องพัฒนา  เพื่อตามคนร้ายให้ทัน   

ถ้าใช้รูปแบบเก่า   เราตามไม่ทัน  เราต้องคิดหาวิธีใหม่   เพื่อตามให้ทัน   แรก   อาจยังไม่ชินกับระบบใหม่   เราต้องพัฒนาตัวเองให้ทัน

2.ตารางสถานะ (ย่อย)

ต้องเข้าใจว่า ระบบนี้  เป็นระบบ (ใหม่)  เราต้องร่วมมือกัน  การใช้ตารางสถานะย่อย ก็เพื่อ ให้ผู้กำกับ ระดับ สถานีตำรวจ เข้าใจสถานภาพทางคดีของโรงพักตนเองอย่างจริงจัง เป็นไปตามความมุ่งหมายของผู้บังคับบัญชาที่จะให้บริการประชาชน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ รวดเร็ว

สถานะต่าง ในระบบออนไลน์  กับ ตารางที่ต้องรายงาน   มีบางอย่าง ต้องตรงกัน  และมีบางอย่าง ไม่ตรงกัน   จึงต้องการสำรวจว่า เป็นปัญหาที่ตัวเจ้าหน้าที่เอง  หรือ เป็นปัญหาของระบบ

เสมือนเป็นการทดสอบระบบการรับแจ้งความออนไลน์ ร่วมกัน  และ เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่าย จะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้สูงสุด เพื่อป้องกัน และปราบปรามมิจฉาชีพ   เพื่อความสงบสุขของประชาชน

จริงอยู่ว่า  ตร.มีการใช้งาน ระบบ  CRIMES  สามารถ ดูรูปแบบการรายงานทางคดีได้อยู่แล้ว   แต่ระบบ CRIMES. เป็นระบบปิด  ใช้ได้เฉพาะ เจ้าหน้าที่เท่านั้น   

ส่วนระบบการรับแจ้งความออนไลน์  สามารถให้ประชาชน เข้าถึง และ ติดตามสถานภาพทางคดี ของตนเองได้    เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน (ผู้เสียหาย)และ  เป็นการรายงานผลความคืบหน้า ให้แก่ผู้เสียหายอีกทางหนึ่งด้วย

ตารางการรายงาน ของ บช.. นั้น   ได้ประสานไปยัง แอดมิน ของ ตร.แล้ว  เพื่อทำให้สามารถ ดูรายงานได้จากระบบ  ผู้พัฒนาระบบเอง  กำลังปรับปรุงระบบรับแจ้งความให้สามารถรายงานข้อมูลในส่วนนี้ได้

ส่วนการประชุมที่จัดขึ้นทุกสัปดาห์ ผู้บังคับบัญชา ตระหนักดี  ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่าน มีภาระ หน้าที่และปริมาณงานที่สูงอยู่แล้ว    โดยเฉพาะในกองบัญชาการตำรวจนครบาล

แต่เนื่องจาก  สถานภาพทางคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สูงมาก   เกรงว่าหากไม่เข้ามากำกับ ดูแล และรับทราบปัญหาการทำงานของระบบการรับแจ้งความออนไลน์   ถือว่าเป็นระบบใหม่นี้   อย่างทันท่วงที   อาจทำให้เป็นปัญหาสะสมไปในอนาคต และอาจเกิดความเสียหายต่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้   

ทั้งนี้ ท่าน ผบ.ตร.  ได้ให้ข้อคิดไว้แล้วว่า เราต้องเปลี่ยน Mind set. เพื่อให้ทันกับยุคสมัย และการเปลี่ยนแปลง

3. การประสานงานกับหน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน รัฐบาล โดยเฉพาะ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม   ได้ให้ความสำคัญกับ คดีออนไลน์  ซึ่งสร้างความเดือนร้อน ไม่ปลอดภัย  ให้แก่ประชาชน   

ผู้บังคับบัญชา ระดับ ตร.เอง   ได้มีการประสานงานกับ กระทรวงดิจิทัลฯธนาคาร สถาบันการเงินต่าง   ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ และ อินเตอร์เน็ตท   ฯลฯ  ในหลายมิติ คร่าวๆ ดังนี้

1. มิติ ด้านกฎหมาย

มีแนวความคิดที่จะแก้กฎหมาย  เพื่อควบคุมการใช้บัญชีของผู้อื่น(บัญชีม้า)   ให้เป็นความผิด แม้ยังไม่ได้มีการหลอก หรือ โอนเงิน (รมต.ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์) ได้แถลงว่า จะมีการเสนอแก้กฎหมาย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

2.มิติด้านสอบสวน สืบสวน ปราบปราม

มีการทำ MOU กับธนาคาร   เพื่อให้สามารถอายัดบัญชีคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว  เพื่อบรรเทาความเสียหายให้ได้มากที่สุด

มีการเจรจา กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อหาวิธีในการ ป้องกันปราบปรามกลุ่มมิจฉาชีพ

 มีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อตรวจสอบและจับกุม แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ที่ใช้สถานที่นอกราชอาณาจักร ในการรก่ออาชญากรรมในประเทศไทย

 3.มิติด้านการป้องกัน

มีการเจรจาประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  เพื่อทำข้อความเตือน ก่อนการโอน ในแอปธนาคารต่าง    เพื่อให้ระวัง  อาจถูกหลอกลวง(มีข้อความเตือนแล้ว บางธนาคาร)

มีการเจรจา กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  เพื่อ จำกัด วงเงิน บัญชีเปิดใหม่  สามารถโอนเงินได้จำกัด   (อยู่ระหว่างเจรจากับเจ้าหน้าที่ธนาคารต่าง  )   เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำบัญชีม้า มาใช้ในการกระทำผิด

มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ไปในช่องทางต่าง   เพื่อเตือนให้ประชาชนระมัดระวัง  รวมถึงให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับ วิธีการต่าง   ที่คนร้ายนำมาใช้ เพื่อให้ประชาชน มีภูมิคุ้มกัน ไม่ถูกหลอกลวง จากมิจฉาชีพ

ทั้งนี้ เชื่อว่า  พนักงานสอบสวนทุกท่าน เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่าย จะร่วมแรงร่วมใจกัน  ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ ระบบการรับแจ้งความออนไลน์  อย่างเต็มความสามารถ

เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา ข้อขัดข้อง ต่าง ของระบบการรับแจ้งความออนไลน์  และ ร่วมพัฒนาระบบการรับแจ้งความออนไลน์ ไปด้วยกัน  เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และ รองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

           ———————————————————————————————————-

ในฐานะประชาชน เข้าใจทั้ง2ฝ่าย ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อย และยังคาดหวังว่าตำรวจโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เสมอ