Tuesday, June 25, 2024
More
  HomePolice Healthy Talkedสถาบันประสาทวิทยา จัดประชุมวิชาการสูงอายุคุณภาพ

  สถาบันประสาทวิทยา จัดประชุมวิชาการสูงอายุคุณภาพ

   

  สถาบันประสาทวิทยา จัดประชุมวิชาการสูงอายุคุณภาพ สหวิชาชีพ Interesting Ageing case Conference; Multidisciplinary approach ครั้งที่ 1/2567 ใน Theme: สู่สูงวัย รักษ์หัวใจ สมองและหลอดเลือด

  โดย นพ. สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิระดับ 11 แทนผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา เป็นประธานเปิดงาน และ พญ. สุภาวดี เจียรกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสูงอายุ ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวรายงาน

  กิจกรรมมีการเสวนาอภิปราย การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ การใช้ยาละลายลิ่มเลือด และป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดย นพ. สุธิวัฒน์ พ่วงไพโรจน์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ ภญ. พัฒนาพร จันทร์อ่อน และ ฐานให้ความรู้ในการออกกำลังกาย โดย กภ. อานุภาพ ธนศักดิ์อำไพ ฐานส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย พว.สาลินี ไทยธวัช ฐานโภชนาการ โดย นายณัชพล พิกุลเวชช ฐานห้องปฏิบัติการ โดย นายธนกร กาญจนาประดิษฐ และ นางสาวนฤมล สันทอง

  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้สูงอายุ ภายในและเครือข่ายวิชาการทั้งกรุงเทพมหานครและภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 ท่านโดยการจัดประชุมวิชาการสูงอายุคุณภาพสหวิชาชีพนี้เป็นปีที่ 7

  อนึ่ง มีการจัดประชุม Take care ดูแล Pre-ageing ปีที่ 2 ระยะที่ 1 สำหรับบุคลากร ก่อนเข้าสู่สูงวัย เพื่อเตรียมพร้อมกายใจแข็งแรง ให้คำแนะนำเพื่อดูแลรัษาป้องกันโรคทางเมตาบอลิก ได้แก่ เบาหวาน ไขมันสูง โรคอ้วน และการดูแลสุขภาวะจิต เมื่อ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมาด้วย

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments