Thursday, June 20, 2024
More
  Homeข่าวทั่วไปสถาบันพระปกเกล้าเตรียมอบรมชุมชนสมานฉันท์สร้างสันติสุขขายแดนใต้

  สถาบันพระปกเกล้าเตรียมอบรมชุมชนสมานฉันท์สร้างสันติสุขขายแดนใต้

  สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ลงใต้ถกเครือข่าย เตรียมอบรมชุมชนสมานฉันท์มุ่งสร้างสันติสุขชายแดนใต้

  วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยนักวิชาการ พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ประชุมร่วมกับผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

  นำโดย นายสุรพงศ์ สุวรรณเจริญ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการพิเศษ นางสาวปาลิตา วงค์วาสนา ปลัด อบต.บาโหย พร้อมด้วยเครือข่าย “โครงการชุมชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้” จังหวัดสงขลา ในการขับเคลื่อนโครงการชุมชมสมานฉันท์จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งคณะได้ทำการสำรวจและจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมอบรมชุมชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้/

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments