Wednesday, July 24, 2024
More
  HomeCan i showสน.วังทองหลาง รุกแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนเทพลีลา

  สน.วังทองหลาง รุกแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนเทพลีลา

  สน.วังทองหลาง จัดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

  สน.วังทองหลาง มีพื้นที่รับผิดชอบ 15.3 ตร.กม.เป็นสังคมเมืองในย่านธุรกิจทาวน์อินทาวน์ รามคำแหง มีชุมชน 19 ชุมชน   1 ในนั้นคือ“ ชุมชนเทพลีลา “ ชุมชนที่ชาวบ้านตั้งฉายาว่า “คลองเตย 2” เป็นชุมชนท่ามกลางสังคมเมือง ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นจำนวนมากมาเป็นเวลานาน

  ชุมชนเทพลีลา ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีเนื้อที่ 12 ไร่ อยู่ริมคลองแสนแสบ มีประชากรอาศัยอยู่จริง 482 คน 117 ครัวเรือน โดยประชากรอายุ 12-65 ปี มี 378 คน (ชาย 230 คน หญิง 252 คน)

  จากการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้นำชุมชน และคนในพื้นที่ ตรวจพบผู้ใช้สารเสพติด  25 คน แบ่งเป็นเพศชาย 17 คนและเพศหญิง 8 คน

  จากการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) มีผู้ผ่านการบำบัด(ได้รับหนังสือรับรองผ่านบำบัดจากคลินิกก้าวหน้า) จำนวน 23 คน และอีก 2 คน ส่งต่อไปที่ค่ายทหารอากาศ 1 คน และบ้านพิชิตใจ 1 คน เพื่อรอปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แล้วค่อยกลับคืนสู่สังคม

  ทั้งนี้ได้ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการบำบัดมีงานทำ โดยมี 19 คนสามารถประกอบอาชีพได้แล้วและได้เสนอของบประมาณจากสำนักเขตวังทองหลางให้ 4 คน ได้รับ “ ทุนประกอบอาชีพ” ให้คนละ 5,000 บาท

  อีกทั้งประสานงานให้ชุมชนเทพลีลา เสนอของบประมาณจาก กทม. จำนวน 200,000 บาท เสนอโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยาภาพการฝึกซ้อมกลองยาว และซื้ออุปกรณ์สำหรับฝึกอาชีพ

  ในชมรมฯ มีการให้ลูกหลานของผู้ที่ผ่านการบำบัดเข้าร่วมชมรมฝึกซ้อมกลองยาว นำผู้ผ่านการบำบัดเข้าฝึกอาชีพกับชุมชน และสร้างบทบาทให้เยาวชน (จัดอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นำผู้ผ่านการบำบัดมาเป็นวิทยาทาน ให้เยาวชนทราบถึงอันตรายจากยาเสพติด) ถือว่าเป็นการส่งต่อความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments