Monday, March 4, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันสน.สุทธิสาร-สนง.เขตดินแดง เก้าอี้ร้อนลุยตรวจสอบโคปาคาบาน่า รัชดา17

  สน.สุทธิสาร-สนง.เขตดินแดง เก้าอี้ร้อนลุยตรวจสอบโคปาคาบาน่า รัชดา17

  วันที่ 26 ม.ค.2566 เวลา 13.30 น. ตำรวจ สน.สุทธิสาร,กก.สส.บก.น.2 และสำนักงานเขตดินแดง ร่วมกันตรวจสอบสถานประกอบการ อาบอบนวด โคปาคาบาน่า   ซ.รัชดา 17 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตามที่เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ ได้เปลี่ยนชื่อใหม่  และคาดว่าเบื้องหลังนายทุนใหม่ จะเป็นกลุ่มนายทุนจีนที่เชื่อมโยงกับการพนันและการฟอกเงินจะกลับมาเปิดให้บริการ นั้น

  จากการตรวจสอบ ภายในสถานบริการแห่งนี้ มีการตกแต่งด้วยพรมแดง ตั้งโต๊ะเก้าอี้ ส่วนด้านนอกอยู่ระหว่างนำต้นไม้มาลง และนั่งร้านตกแต่งสี เดินสายไฟ ด้านหน้าติดป้าย LALISA เสร็จสิ้นประมาณ80%

  อย่างไรก็ตาม การตรวจค้นวันนี้ นายสุนทร   ผู้ถือใบอนุญาต  และยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ประจำปี 2566ไม่มา มีแต่ นาย โบ๊ท คาดว่าเป็นตัวแทน มาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่

  ผลการตรวจสอบดังนี้ 
  1.ตรวจสอบใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการแบบ สบ.2 มี   2 ใบ

  1.1.เลขที่ สบ.3(3) 45/2565 จดทะเบียนโดยนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวนิส สถานบริการอาบน้ำ นวด อบ มาตรา 4 ชื่อสถานบริการ โคปา คาบาน่า ตั้งอยู่เลขที่ 55/5 อาคาร 1 ชั้นที่ 2 โซนเอ, อาคาร2 ชั้นที่1โซน เอ และโซนบี(อาคารบาบาร่า) ซ.อินทามระ45 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ ออกให้ ณ วันที่ 15 พ.ย.2565

  มีนายสุนทร   ได้มายื่นคำขอต่อใบอนุญาต ต่อ ผกก.สน.สุทธิสาร ตาม ปจว.ลำดับที่ 56 วันที่ 13 ธ.ค.65เวลา 09.30 น.(อยู่ระหว่างต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ)

  1.2. เลขที่ สบ.3(3) 46/2565 จดทะเบียนโดย นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวาลา อาบ อบ นวด ชื่อสถานบริการ ชวาลา ตั้งอยู่เลขที่ 55/5 อาคาร 1 ชั้นที่ 3, อาคาร2 ชั้นที่2 และ 3 ซ.อินทามระ45 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ ออกให้ ณ วันที่ 15 พ.ย.2565

  มีนายสุนทร   ได้มายื่นคำขอต่อใบอนุญาต ต่อ ผกก.สน.สุทธิสาร ตาม ปจว.ลำดับที่ 57 วันที่ 13 ธ.ค.65เวลา 09.40 น.(อยู่ระหว่างต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ)

  2.ตรวจสอบหนังสือสัญญาแบ่งเช่าที่ดิน(มีกำหนดสิบสองปี) โฉนดที่ 4265 เลขที่ดิน 149 หน้าสำรวจ 56 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ เลขที่ 55/5 ซ.อินทามระ45 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

  การเช่ามีกำหนด 12 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.2565 ถึง 16 ม.ค.2577 มีนางสมัย  (โดยน.ส.รัชนี   แทน) ผู้ให้เช่า และบริษัทเดวิส โคปาคาบานาจำกัด (โดย นายธิติพัฒฯ   แทน) ผู้เช่า

  3.ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ต่ออายุ) 2 ฉบับ

  3.1 เล่มที่ 260104 เลขที่ 088 ปี 2546 อนุญาตให้ หจก. เวนิส สถานบริการอาบน้ำ นวด อบ โดย นายทวีชัย   โดยผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ประกอบกิจการอาบอบนวด  ใช้ชื่อสถานประกอบการว่า โคปา คาบานา เลขที่ 55/5 ซ.อินทามระ45 ถ.สุทธิสาร แขวงรัชดา เขตดินแดง กรุงเทพฯ ออกให้ ณ วันที่ 31 มี.ค.2565 ถึง วันที่ 21 มี.ค.2566

  3.2 เล่มที่ 261101 เลขที่ 003 ปี 2557 อนุญาตให้ หจก. ชวาลา อาบอบ นวด โดย นายทวีชัย  โดยผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ประกอบกิจการ จัดให้มีการแสดงดนตรี ประเภท การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เธค คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

  โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า ชวาลา เลขที่ 55/5 ซ.อินทามระ45 ถ.สุทธิสาร แขวงรัชดา เขตดินแดง กรุงเทพฯ ออกให้ ณ วันที่ 31 มี.ค.2565 ถึง วันที่ 16 มี.ค.2566

  4. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี การไฟฟ้านครหลวง ผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท เดวิส โคปา คาบานา จำกัด สถานที่ใช้ไฟฟ้า 55/5 ซ.อินทามระ46 ถ.อินทามระ แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพฯ บัญชีแสดงสัญญา 016841302

  5.ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี การประปานครหลวง ชื่อบริษัท เดวิส โคปา คาบานา จำกัด สถานที่ใช้ไฟฟ้า 55/5 ซ.อินทามระ46 ถ.อินทามระ แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพฯ ชื่อผู้ใช้น้ำ บ.เดวิส โคปาคาบานา จก.6936306

  6.ตรวจสอบหนังสือรับรอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อี1009220012790 ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมาลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อ 1 มี.ค.2565 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105565038692 ชื่อบริษัท ลาลิซ่า 2020 จำกัด ออกให้ ณ วันที่ 9 .ค.2566 มีกรรมการของบริษัท 1 คน คือ นายนัธทวัฒน์  

  จากการสอบถามนายสมศักดิ์  ผู้จัดการ บริษัท ลาลิซ่า 2020 จำกัด และผู้นำในการตรวจพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร แจ้งว่า บริษัท ลาลิซ่า 2020 จำกัดในขณะนี้ ผู้บริหารกิจการกำลังอยู่ระหว่างในการทำสัญญา กับ หจก.เวนิส สถานบริการอาบอบนวด และ หจก. ชวาลา อาบอบนวด ในการเข้าทำกิจการ

  7.ร่วมตรวจสอบอาคารกับสำนักงานเขตดินแดง ไม่มีลักษณะการต่อเติมอาคาร เพียงแต่มีการปรับปรุงภายในและภายนอกอาคาร และ ทางสำนักงานเขตดินแดง จะตรวจสอบเรื่องเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และจะประสาน การไฟฟ้านครหลวง, การประปานครหลวง อีกครั้งเมื่อทางสถานบริการจะเปิดทำการให้ใช้บริการ

   

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments