สภ.เมืองชลบุรี ลงพื้นที่ตามงานป้องกันยาเสพติด

ลงสำรวจพื้นที่ชุมชน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ตามโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ 👮🏻‍♀️

วันที่5ก.ค.65 บ้านหนองกระต่าย ม.6 ต.สำนักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรีสภ.เมืองชลบุรี ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.นิทัศน์ แหวนประดับ ผกก.สภ.เมืองชลบุรีพ.ต.ท.เอกราช มาละวรรณโณ รอง.ผกก.ป.สภ.เมืองชลบุรีพ.ต.ท.วิเชียร ตู้ทอง สวป.สภ.เมืองชลบุรี

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนยั่งยืนฯ พร้อมด้วยจนท.ฝ่ายปกครองท้องถิ่น, จนท.อสม และคณะกรรมการ หมู่บ้าน

ร่วมกันลงสำรวจพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อสอบถามปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชน และได้ทำ MOU บันทึกข้อตกลงในครัวเรือนตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ